Van de Vereniging Vrienden van de Witt en het Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis van de Vrije Universiteit van Amsterdam ontvingen wij de volgende uitnodiging:

Uitnodiging

Het Dordtse Israël – De overheid in Holland en de publieke kerk in de zeventiende eeuw

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het symposium Het Dordtse Israël op zaterdagmiddag 24 september a.s. in Dordrecht, dat door de Vereniging Vrienden van de Witt in samenwerking met het Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis van de Vrije Universiteit van Amsterdam wordt georganiseerd. Het thema van dit symposium is de verhouding tussen de overheid en de publieke kerk in het gewest Holland gedurende de zeventiende eeuw.

Het opkomst van de Gereformeerde Kerk is sterk verbonden aan het ontstaan van de Republiek. De calvinisten speelden een cruciale rol bij het ondersteunen van de Opstand waardoor de Gereformeerde Kerk de positie van de enige toegestane publieke Kerk verwierf. De opkomst van het gereformeerde geloof en de toegenomen welvaart leidden bij predikanten tot het “tweede-Israël” denkbeeld waarbinnen de speciale band tussen God en de Republiek werd benadrukt.

Synode van DordrechtOndanks deze verbondenheid stond de verhouding tussen de overheid en de Gereformeerde Kerk in de zeventiende eeuw ook onder spanning. Tijdens het Bestand leidde een theologisch conflict binnen de Gereformeerde Kerk bijna tot een burgeroorlog binnen de Republiek. Het conflict eindigde met de overwinning van prins Maurits en de contraremonstranten tijdens de Synode van Dordrecht. Ook tijdens het Eerste Stadhouderloos Tijdperk kwam de overheid in botsing met de Gereformeerde Kerk. Predikanten speelden een duidelijke rol bij de lastercampagne in 1672 die uiteindelijk leidde tot de gewelddadige dood van de gebroeders de Witt.

De diversiteit binnen de Gereformeerde Kerk zorgde echter ook voor verdeeldheid ten aanzien van haar houding ten opzichte van de overheid.

De sprekers op dit symposium gaan in op de relatie tussen de overheid en de publieke kerk in het gewest Holland tijdens de zeventiende eeuw. Via verschillende invalshoeken wordt deze relatie beoordeeld en worden traditionele opvattingen over dit onderwerp opnieuw kritisch  tegen het licht gehouden.


Programma

13.00 – 13.30 uur Ontvangst in de Lutherse Kerk (Vriesestraat 22, 3311 KD Dordrecht) met koffie/thee
13.30 – 13.40 uur Welkomstwoord door Christian Melsen (voorzitter Vereniging Vrienden van de Witt
13.40 – 14.20 uur De synode van Dordrecht (1618-19) als politiek manoeuvre door prof. dr. Fred van Lieburg
14.20 – 14.50 uur De Gereformeerde Kerk en de Staten van Holland 1652-72 door dr. Léon de Jonge
14.50 – 15.10 uur Pauze met koffie/thee
15.10 – 15.40 uur Pamfletten, predikanten en publieke opinie. De worstelinge Jacobs als religieus exempel door dr. Arjan Nobel
15.40 – 16.10 uur Het Dordtse Israël: Politieke en maatschappelijke doorwerking van de Nadere Reformatie door dr. Roelof Bisschop
16.10 – 17.00 uur Vragen en discussie onder leiding van de dag voorzitter
17.00 – 18.30 uur Afsluiting met borrel & kleine hapjes in de Lutherse Kerk


Sprekers

Prof dr. Fred van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam  en coördinator van  het Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis. Hij is auteur van diverse studies, waaronder Een eiland na de reformatie (2011), en medeauteur van het handboek Nederlandse religiegeschiedenis (2005).

Dr. Léon de Jonge is universitair docent bij de leerstoelgroep Diervoeding aan de Universiteit van Wageningen. Hij is ook historicus en voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de Vereniging Vrienden van de Witt. Momenteel is hij bezig met een onderzoek naar de verhouding tussen de overheid en de publieke kerk in Holland gedurende het Eerste Stadhouderloos Tijdperk.

Dr. Arjan Nobel is universitair docent nieuwe geschiedenis bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is in 2012 gepromoveerd op een studie getiteld: Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 en lid van de wetenschappelijke commissie van de Vereniging Vrienden van de Witt.

Dr. Roelof Bisschop is sinds 2012 Tweede Kamer lid voor de SGP. Hij is in 1993 gepromoveerd op een studie getiteld: Sions vorst en volk  waarin de “tweede Israël”-gedachte bij de 17e en 18e eeuwse predikanten in Gereformeerde Kerk centraal staat.


Aanmelden

Wilt u uw komst uiterlijk 17 september a.s. laten weten door een e-mail te sturen aan info@vriendenvandewitt.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten ad € 10,- voor leden van de Vrienden van de Witt en € 15,- voor niet-leden. Het bedrag maakt u over op rekening NL36 RABO 0141 8703 46, Vrienden van De Witt te Utrecht. Na ontvangst is uw aanmelding definitief.


Route naar de Lutherse Kerk

OV: vanaf NS-station Dordrecht, 10 minuten lopen richting centrum.
Auto: diverse parkeergarages zijn aanwezig in en het rond het centrum van Dordrecht.

Wij zien uit naar uw komst!