Wijnstraat Dordrecht 1909-1910

Wijnstraat

Deze Werkgroep was actief tussen september 2004 en mei 2013 en heeft zich beziggehouden met onderzoek naar de huizen en hun bewoners aan Wijnstraat, Groenmarkt en Grotekerksbuurt. Vanaf de Middeleeuwen werd deze voormalige dijk meestal aangeduid met de benaming “poortzijde”.

Door archief- en literatuuronderzoek is een database van gegevens opgesteld, per pand/perceel geordend. De Werkgroep heeft de onderzoeksfase afgesloten en is inmiddels ontbonden; er wordt nu gewerkt aan het ordenen van de gevonden gegevens en het uitwerken daarvan.

CONTACTPERSOON
Kees Sigmond werkgroep-wijnstraat@oud-dordrecht.nl

 Bagijnhof 7 Dordrecht, kanshebber van de Dordtse Puienprijs 2017

Puienprijs Commissie / Jury

In 2017 heeft de Vereniging Oud-Dordrecht, in het kader van haar 125-jarig jubileum besloten tot het instellen van een Dordtse Puienprijs met als doel daarmee verbetering van het stadsaangezicht te ondersteunen. De prijs zal in beginsel om het jaar worden uitgereikt ter beloning van een geslaagde restauratie van de gevel van een pand, waarop het Beeldkwaliteitsplan binnenstad van toepassing is. Om alle panden te selecteren en voorbereidingen voor de prijsuitreiking te treffen, heeft de Vereniging Oud-Dordrecht een speciale Puienprijs Commissie ingesteld. Leden van deze commissie hebben zeer verschillende achtergronden, maar zijn allen op eigen wijze betrokken bij dit onderwerp.

CONTACTPERSOON
Rinette Reynvaan (voorzitter) dordtsepuienprijs@oud-dordrecht.nl
Olga Harmsen (secretaris)
Charlotte Ritter
Andries Laane
Elisabeth van Heiningen
Jaap Bouman
Geert ter Steeg
Christine Weijs
Aart Versendaal
Jan van Valen

 

Burg. de Raadtsingel 91, Dordrecht

Erfgoedcommissie

De stad Dordrecht kent bijna 1.000 rijksmonumenten (vooral in de oude binnenstad) en meer dan 800 gemeentelijke monumenten (met name in de binnenstad en in de 19e eeuwse schil). De erfgoedcommissie komt op voor de belangen van het gebouwde erfgoed in Dordrecht: monumentale woningen, maar ook industrieel erfgoed.

Mede dankzij de erfgoedcommissie worden regelmatig gebouwen aangewezen als gemeentelijke monumenten. Voorbeelden hiervan zijn Eureka aan de Burgemeester de Raadtsingel 91 (foto boven), of de Smederij aan de Kuipershaven 25.

Daarnaast komt de commissie op voor bedreigde monumenten, zoals de Holland van architect Sybold van Ravesteyn (foto onder), waar een restauratie steeds urgenter werd.

Maar ook aantasting van het historische stadsbeeld van Dordrecht heeft de aandacht van de erfgoedcommissie: bijvoorbeeld de recente plannen voor ‘verlevendiging’ van de Voorstraathaven.

COMMISSIELEDEN
Rinette Reynvaan erfgoed@oud-dordrecht.nl
Andries Laane
Job van Niftrik

 

Gebouw De Holland, Dordrecht

Verteld Verleden

Deze werkgroep richt zich op het vastleggen van verhalen van (markante) Dordtenaren zodat hun historische kennis en ervaring behouden blijft voor de geschiedschrijving van de stad. In ieder nummer van ons tijdschrift Oud-Dordrecht wordt een opgetekend verhaal gepubliceerd.

WERKGROEPLEDEN
Michiel van Mourik Broekman verteld-verleden@oud-dordrecht.nl
Fietje Hoyer verteld-verleden2@oud-dordrecht.nl
Klaas van der Knijff