1. Grammatica en grof taalgebruik

Advertenties mogen geen grof taalgebruik of incorrecte grammatica en interpunctie bevatten. Symbolen, cijfers en letters moeten correct worden gebruikt.

2. Discriminerende praktijken

Advertenties mogen niet discrimineren of aanzetten tot discriminatie van mensen op basis van persoonlijke eigenschappen zoals ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, religie, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, gezinssituatie, handicap of medische of genetische aandoening.

3. Inhoud voor volwassenen

Advertenties mogen geen seksueel expliciete inhoud bevatten. Dit omvat naaktheid, afbeeldingen van mensen in seksueel expliciete of suggestieve houdingen of activiteiten die te suggestief of seksueel uitdagend zijn.

4. Schending externe partij

Advertenties mogen geen inhoud bevatten die inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke rechten of eigendomsrechten.

5. Misleidende of nepinhoud

Advertenties mogen geen misleidende of onjuiste inhoud, waaronder misleidende claims, aanbiedingen of bedrijfspraktijken promoten.

6. Belangenverstrengeling Advertenties van projectontwikkelaars/ aannemingsbedrijven/ architecten bureaus die binnen Dordrecht werkzaam zijn worden uitgesloten met het oog op mogelijke belangenverstrengeling met Vereniging Oud-Dordrecht in het kader van de naleving van haar statutaire doelstellingen.

7. Genotsartikelen

Advertenties mogen niet de verkoop of het gebruik van tabaksproducten en gerelateerd toebehoren of verkoop of het gebruik van harddrugs softdrugs promoten.

Dordrecht, juli 2019