Dordtse Bronnen

Dordtse Bronnen 1 Dese Heerlicke StadtDe reeks Dordtse Bronnen is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Oud-Dordrecht (VOD) en het Regionaal Archief Dordrecht (RAD). Het is onze bedoeling moeilijk toegankelijke bronnen (digitaal) beschikbaar stellen als hulpmiddel bij onderzoek naar de geschiedenis van Dordrecht. De eerste twee bronnenpublicaties (2006 en 2008) werden oorspronkelijk in de vorm van relatief eenvoudig boekjes uitgegeven, maar zijn nu beschikbaar als PDF.

De reeks is inmiddels aangevuld met een vijftal bronnen uit 1543-1563. Hierin wordt een tamelijk compleet beeld gegeven van de Dordtse bevolking en huizen/bedrijven uit die periode.

Het is de bedoeling de reeks nog verder uit te breiden. Vrijwilligers die een belastingkohier of andere Dordtse bron hebben bewerkt, worden van harte uitgenodigd zich te melden. De tweekoppige redactie (VOD en RAD) zal zich hier met graagte over buigen.

De totale reeks Dordtse Bronnen ziet er nu als volgt uit:

Inleiding – Dordtse Bronnen – een digitaal vervolg door Kees Sigmond

Bron IDese heerlicke Stadt. Een zeventiende-eeuwse kroniek van Dordrecht door Pieter Govertsz. van Godewijck (1593-1669). Bewerking: W.M. van der Schouw, 2006.

Bron II – Van de Wieg tot het Graf. Statistische reeksen voor de demografie van Dordrecht 1574-1811. Bewerking: H.P.H. Nusteling, E. Havers, Th. van der Weegen, 2008.

Bron III – Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1543. Bewerking: Jannie Zondervan-van Heck, 1994.

Bron IV – Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1553. Bewerking: André den Haan, Koos van der Vaart, 2019.

Bron V – Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1556. Bewerking: website regiodiep, ca. 2010; Kees Sigmond, 2019.

Bron VI – Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1561. Bewerking: Kees Sigmond, Emile Havers, Jan Alleblas, Bart Ibelings, 2019.

Bron VII – Pandpondboek van het Dordtse Sacramentsgasthuis in 1563. Bewerking: Bart Ibelings, 2019.

NB. Door op een van de onderstreepte titels te klikken, opent u een PDF met de complete bewerking.

 

Pandpondboek Sacraments Gasthuis 1563 titelpagina

Pandpondboek Sacraments Gasthuis 1563

 

De reeks Dordtse Bronnen is een samenwerkingsproject van:

www.oud-dordrecht.nl & www.regionaalarchiefdordrecht.nl