Onze Werkgroep Gevelstenen houdt zich bezig met het voorbereiden van het Jaarboek 2019 dat als onderwerp “Dordtse gevelstenen” krijgt. Regelmatig stuit deze werkgroep op raadsels. Gevelstenen waarvan de herkomst of de betekenis in de archieven niet te vinden is door de werkgroep. Vandaar deze oproep van de Werkgroep Gevelstenen. Wellicht dat er (onder de leden van VOD) mensen zijn die die raadsels op kunnen lossen …?

Gevelsteen Pelserstraat 2 Dordrecht

Deze tweede oproep betreft een pand aan de Pelserstraat 2 (oude nummering). Dit pand is begin jaren 70 van de vorige eeuw afgebroken, redelijk recent dus. In de gevel zat een gevelsteen met de afbeelding van een hand met gespreide vingers en geplooid mouwboord tussen het jaartal 16 24.

Kan iemand vertellen waar de steen na afbraak van het pand is gebleven? Kan iemand überhaupt iets meer vertellen over de achtergrond van de afbeelding?
Gevelsteen Pelserstraat 2 Dordrecht