De herdenking van de Synode van Dordrecht (1618-1619) is in volle gang. Na de succesvolle internationale conferentie in november 2018, volgen binnenkort drie interessante activiteiten.

  • De EO zendt op 23 en 30 december (22.40 uur op NPO 2) een tweeluik van God in de Lage Landen, geheel gewijd aan de synode. De Dordtse hoogleraar religiegeschiedenis Fred van Lieburg leverde advieswerk voor de programmamakers en laat in de tweede aflevering aan presentator Ernst Daniel Smid de archieven van de synode zien.
God in de Lage Landen, Ernst Daniël Smid (Foto: EO)

God in de Lage Landen, Ernst Daniël Smid (Foto: EO)

  • Op 14 januari 2019 opent de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de synode in de loop der eeuwen. Op die maandag is het precies 400 jaar geleden dat de remonstranten door voorzitter Johannes Bogerman uit de synode werden gestuurd. In een mini-symposium wordt hierover door een actrice en enkele studenten een talkshow opgevoerd in de vorm van een Nieuwsuur-uitzending.
  • Verder wordt ook op 14 januari 2019 een digitale editie gepresenteerd van het synodeverslag van de remonstrantse predikant Eduard Poppius, verzorgd door Fred van Lieburg in de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Het symposium wordt georganiseerd door het Amsterdam Centre for Religious History, het Arminius Instituut en de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Het begint om 14 uur in Agorazaal 2 en de toegang is vrij. Graag aanmelding via info@acrh.eu.

Meer informatie over deze activiteiten:
God in de Lage Landen – Wat betekent de Synode van Dordrecht voor het Nederland van nu?
Expositie – De Synode van Dordrecht en het tot stand komen van de Statenvertaling
Symposium – Exite 400 jaar Dordtse Synoderemonstrantse Broederschap