BESTUUR BESTUURSLID
Voorzitter Rinette Reynvaan
Tel. 06-13179019
e-mail: voorzitter@oud-dordrecht.nl
Rinette Reynvaan-Jansen
Penningmeester Jan Akerboom
Tel. 06-81 91 35 00
e-mail: penningmeester@oud-dordrecht.nl
Jan Akerboom
Secretaris Sjoerd de Meer
Tel. 078-613 29 42
e-mail: secretaris@oud-dordrecht.nl
Ledenadministratie John van Gulik
Tel. 06-57 58 83 83
e-mail: john.van.gulik@oud-dordrecht.nl
John van Gulik
Communicatie / PR Olga Harmsen
Tel. 06-40 22 16 96
e-mail: webmaster@oud-dordrecht.nl
Olga Harmsen
Activiteiten Theo Pronk
e-mail: activiteiten@oud-dordrecht.nl
Theo Pronk
Algemeen Lid Koos Dekker
e-mail: koos.dekker@oud-dordrecht.nl
Koos Dekker

 

COMMISSIE COMMISSIELID
Activiteitencommissie Theo Pronk
René Naburgh
Wim Koole
e-mail: activiteiten@oud-dordrecht.nl
Erfgoedcommissie Rinette Reynvaan
Job van Niftrik
Andries Laane
e-mail: erfgoed@oud-dordrecht.nl
Redactiecommissie Kees Sigmond, hoofdredacteur
Jan de Heus
Fietje Hoyer
e-mail: redactie@oud-dordrecht.nl
redactie-adres:
Postbus 1124
3300 BC Dordrecht
Ereleden mr. E.D. Rentema (1992)
Leden van Verdienste G.C. Gast (2005)
H.A. van Duinen (2011)
dr. drs. drs. C. Esseboom (2011)