Het heeft er even naar uitgezien dat de door de Stichting Dordtse Academie georganiseerde Johan de Witt-lezing, die gedurende een lange reeks van jaren eerst in de Augustijnenkerk en daarna in het Energiehuis werd georganiseerd, in 2018 haar laatste aflevering had gehad.

Echter met instemming van de Stichting Dordtse Academie heeft de Stichting Studium Generale van het Johan de Witt-gymnasium de organisatie overgenomen.

Op dinsdag 19 maart 2019 wordt de eerste lezing in de nieuwe opzet gehouden in het Johan de Witt-gymnasium aan het Oranjepark 11. De bekende historicus en schrijver Luc Panhuysen is de spreker op deze avond. Met zijn bijzondere kennis van de rol van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de 17e eeuw zal hij zich uitlaten over de hedendaagse politieke cultuur in Nederland. Hij zal onder meer ook het polder-DNA van historische duiding voorzien aan de hand van de levens van Johan en Cornelis de Witt.

De toegang is, na aanmelding, vrij voor alle geïnteresseerden zolang er plaats is in de zaal. Ter tegemoetkoming in de kosten wordt van de deelnemers een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd.

Aanmelden doet men via de website van het gymnasium: www.JdW.nl (u komt door op deze link te klikken direct op de juiste pagina). U kunt ook direct hier klikken voor het digitale aanmeldformulier.

Wilt u meer weten over de spreker Luc Panhuysen? U leest meer van/over hem op zijn blog: https://lucpanhuysen.wordpress.com