Onze Werkgroep Gevelstenen houdt zich bezig met het voorbereiden van het Jaarboek 2019 dat als onderwerp “Dordtse gevelstenen” krijgt. Regelmatig stuit deze werkgroep op raadsels. Gevelstenen waarvan de herkomst of de betekenis in de archieven niet te vinden is door de werkgroep. Vandaar deze oproep van de Werkgroep Gevelstenen. Wellicht dat er (onder de leden van VOD) mensen zijn die die raadsels op kunnen lossen …?

Een voorbeeld van zo’n raadsel is de gevelsteen die is ingemetseld in het pand Knolhaven 18, dat de naam De Vergulde H draagt. De steen bevat een goudkleurige H, de letters CVN en het jaartal 1773. Rondom de H bevinden zich ook florale motieven, waarschijnlijk tulpen?

Oproep van Werkgroep Gevelstenen - Knolhaven 18 Dordrecht 1933

Gevelsteen Knolhaven 18 Dordrecht, 1933

De eigenaar van Knolhaven 18 heeft de steen bij aankoop van het huis, ca. 40 jaar terug, aangetroffen op de zolder van het huis en na enige tijd liefdevol in laten metselen in de gevel. De gevelsteen is op een hogere plek ingemetseld dan hij oorspronkelijk heeft gezeten in het pand dat ooit op deze plaats heeft gestaan (zie foto uit 1933). Ook de eigenaar heeft niets kunnen achterhalen over de herkomst van deze gevelsteen.

Wie weet er meer te vertellen over deze gevelsteen en weet het raadsel op te lossen?