Dordtse Puienprijs

De Vereniging Oud-Dordrecht viert dit jaar haar 125 jarig jubileum. In het kader van dit jubileum is besloten tot het instellen van een Dordtse Puienprijs met als doel daarmee verbetering van het stadsaangezicht te ondersteunen. De prijs zal in beginsel om de twee jaar – te beginnen met dit jaar – worden uitgereikt ter beloning van een geslaagde restauratie van de gevel van een pand, waarop het Beeldkwaliteitsplan binnenstad van toepassing is. Deze eerste keer in de categorie ‘bedrijfspanden gerestaureerd’.

Een door Vereniging Oud-Dordrecht ingestelde commissie heeft een vijftal panden geselecteerd waaruit het winnende pand zal worden gekozen.

De panden op de shortlist 2017

  • Bagijnhof 7
  • Schrijversstraat 8
  • Voorstraat 273
  • Voorstraat 428
  • Vriesestraat 38-42

Bagijnhof 7 Dordrecht, kanshebber van de Dordtse Puienprijs 2017  schrijversstraat 8 situatie ná restauratie

Voorstraat 428 situatie ná restauratie  

Vriesestraat 38-42 ná de restauratie

Publieksprijs

Bovendien zal door de inwoners van Dordrecht uit deze shortlist een pand gekozen worden om zo tot een Publieksprijs te komen. Van eind augustus tot 10 oktober 2017 kunnen stemmen uitgebracht worden via de website www.dordtsepuienprijs.nl, waar ook meer informatie over de puien te vinden zal zijn. Het pand met de meeste stemmen wint deze publieksprijs.

De Dordtse Puienprijs is voor Vereniging Oud-Dordrecht ook aanleiding om de situatie van de achterzijde van de panden aan de Voorstraat in algemene zin aan de orde te stellen. Veel panden aan de Voorstraat en met name de achtergevels doen door achterstallig onderhoud in hoge mate afbreuk aan het stadsbeeld van Dordrecht en een aantal gevels kan zelfs gevaar opleveren voor (toeristisch) scheepvaartverkeer. Deze panden zijn door hun ligging tegenover de Pottenkade en de drukbezochte Grote Kerk in hoge mate beeldbepalend. Ook staan op lastiger zichtbare plekken aan de Voorstraathaven panden (alleen per boot zichtbaar) die dringend onderhoud en/of restauratie behoeven.

Poster Dordtse Puienprijs 2017 Poster Dordtse Puienprijs 2017 Poster Dordtse Puienprijs 2017 Poster Dordtse Puienprijs 2017 Poster Dordtse Puienprijs 2017

Prijsuitreiking

De Dordtse Puienprijs 2017 bestaat uit een trofee, de publieksprijs uit een oorkonde. Beide prijzen  worden uitgereikt aan de eigenaren/eigenaar van de desbetreffende panden of het pand. De prijzen zullen dit jaar voor het eerst worden uitgereikt op dinsdag 24 oktober 2017 om 20.00 uur in de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 te Dordrecht.
N.B. Op die avond wordt tevens het jaarboek 2017 van Vereniging Oud-Dordrecht gepresenteerd.