Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt de uitreiking van de Dordtse Puienprijs 2021, die gepland stond op 25 november 2021, uit te stellen tot de Corona-maatregelen zo een feestelijk evenement weer toelaten.

Na de laatst persconferentie hebben wij advies gevraagd bij de Adviseur Risicobeheersing en Bevolkingszorg (ARB) van de Afdeling Openbare Orde, Veiligheid en Kabinet omdat niet helemaal zeker was of onze prijsuitreiking onder de noemer ‘evenement’ of ‘culturele voorstelling’ zou vallen. De adviseur heeft overleg gehad met een juridisch adviseur. En de conclusie was dat onze Dordtse Puienprijsuitreiking onder de noemer ‘Evenementen’ valt en dus niet door kan gaan zoals gebruikelijk is.

Een DPP-uitreiking via zoom leek ons lang zo leuk niet. Daarom hebben we besloten de feestelijke avond in zijn geheel uit te stellen tot de situatie het weer toelaat. Wij hopen dan alsnog een gezellige avond te kunnen organiseren, en samen met u te kunnen proosten op alle winnaars.

Dus voor de duidelijkheid: dit is geen afstel, maar slechts een tijdelijk uitstel. Omdat uw Ć©n onze gezondheid voorop staan. Zodra de situatie het toelaat zullen wij een nieuwe datum prikken en u daarover informeren.

Met vriendelijke groet,

ook namens het bestuur van de Vereniging Oud-Dordrecht,
De Dordtse Puienprijscommissie