De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op 21 april 2015 in de Trinitatiskapel. Op de agenda voor deze vergadering staan o.a. het jaarverslag 2014 en het financiële jaarverslag 2014. Deze stukken kunt u onderaan dit bericht downloaden. Na de pauze zal één van de auteurs van het Jaarboek 2014, monetair historicus dr. Albert A.J. Scheffers, een lezing verzorgen. De titel van de lezing  is: ‘Had Dordrecht wel een Munt?’

Het jaarboek heeft als titel “Geslagen te Dordrecht – Terugblik op de Munt van Holland“.

Datum: Dinsdag 21 april 2015
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Deze vergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

Vergaderstukken die u kunt downloaden in PDF:
De Convocatie door de Secretaris
De Notulen ALV 2014 door de Secretaris
Het Jaarverslag 2014 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2014 door de Penningmeester
De Begroting 2015 door de Penningmeester