Jaarboek-2014Geslagen te Dordrecht vertelt het verhaal van zes eeuwen Munt van Holland in Dordrecht. Het recht op het slaan van munten behoorde in het graafschap Holland in de late middeleeuwen toe aan de graaf. Na de opstand tegen het Spaanse bestuur ging dit muntrecht over naar de Staten van Holland. De eerste muntslag in Dordrecht vond plaats onder het bestuur van graaf Dirk VII die tussen 1190 en 1203 regeerde. Tot ver in de veertiende eeuw had de Munt geen bekende locatie in Dordrecht. Die kwam er pas in na 1376 toen ten behoeve van de Munt twee huizen aan de Voorstraat werden gekocht. Tussen de huidige Voorstraat en Doelstraat verrees een muntcomplex van 113 meter lengte. Dat staat er nog met als toegang het fraaie zestiende-eeuwse poortje aan de Voorstraatkant.

Het boek geeft een interessante inkijk in de geschiedenis van de Munt van Holland. De geschiedenis van de Munt tussen de vroege dertiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw wordt uitgebreid beschreven. Het productieproces wordt uit de doeken gedaan; aan de orde komen de geslagen munten en penningen en verder is er onder meer aandacht voor het muntgebouw en de Munterskapel in de Grote Kerk. Natuurlijk wordt ook ingegaan op de positie van het personeel van de Munt, zoals de Muntmeester (de directeur van de Munt), de munters en muntersknapen. Veel munters waren niet zelf werkzaam in de Munt. Muntersplaatsen konden worden gekocht of geërfd. Deze plaatsen waren in trek vanwege de privileges die daarmee samenhingen. Remplaçanten deden het eigenlijke werk.

In 1806 werd de Munt van Holland gesloten. Enkele jaren later, in 1811, werd het gebouw en de inventaris verkocht. De muntslag werd gecentraliseerd in de nog bestaande Rijks Munt in Utrecht. Dankzij nieuw onderzoek worden in deze publicatie nog niet eerder bekende gegevens over de Munt van Holland voor het voetlicht gebracht. De boeiende bijdragen van een zestal auteurs en het grote aantal illustraties brengen de geschiedenis van de Munt in beeld en maken de uitgave tot een prachtig boek, een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de monetaire geschiedenis van Nederland en in de historie van Dordrecht.

Geslagen te Dordrecht 
Subtitel: Terugblik op de Munt van Holland
ISBN/EAN: 978-90-812135-9-2
NUR: 693
Samenstellers: Martin Bloemendal en Cees Esseboom
Werkgroep: Martin Bloemendal, Chris M. De Bruyn, Herman A. van Duinen, Cees Esseboom, Sjoerd de Meer, Albert A.J. Scheffers
Uitgever: Vereniging Oud-Dordrecht
Illustraties: full colour met een index op persoonsnamen
Aantal pagina’s: 272
Verschijningsdatum: 26 maart 2015
Winkelprijs: € 15,95

Dit jaarboek van Oud-Dordrecht is te bestellen via publicaties@oud-dordrecht.nl