In 2017 viert de Vereniging Oud-Dordrecht haar 125-jarige jubileum. Gedurende dit jaar wordt de sfeer uit de tijd van oprichting teruggehaald: een periode waarin de liefde voor geschiedenis in heel Nederland opbloeide. Dordrecht werd toen landelijk op de kaart gezet als stad van groot historisch belang. Met stadswandelingen, lezingen, publicaties, festiviteiten en een grote tentoonstelling i.s.m. het Dordrechts Museum laten we dit zien. In de geest van die begintijd wordt de hele stad betrokken bij de viering van de Dordtse geschiedenis, haar erfgoed, cultuur en kunst. Voor zowel leden als niet-leden.

De late negentiende eeuw was een optimistische tijd, vol nieuwe beweging, nationalisme en gezwollen vaderlandsretoriek. Het verleden speelde daarin een belangrijke rol. Ze werd ontdekt als zaak van maatschappelijk belang, van gedeelde identiteit en trots, van opvoeding en verheffing van de natie. In heel Nederland schoten historische verenigingen uit de grond, werden musea geopend, monumenten van vaderlandse helden onthuld en historische manifestaties gehouden. Het beeld van de nationale geschiedenis zoals we dat nu nog kennen werd in deze tijd ‘gecreëerd’.

In Dordrecht was het niet anders. Lokale trots werd gekoppeld aan nationale trots. Was deze oudste van de onafhankelijke Hollandse steden niet wegbereider van de Gouden Eeuw geweest? De kraamkamer van burgerschap en democratie zelfs? Hier had de Nederlandse natie vorm gekregen, zo vond men.

De oude stad, haar erfgoed, kunst en architectuur moesten van de vergetelheid worden gered, het belang worden ingepeperd. Al snel opende de vereniging de deuren van haar eigen Museum Oud-Dordrecht: een nogal bonte collectie van objecten waarvan veel nu nog in de Dordtse musea is terug te vinden; bijna maniakaal verzameld erfgoed dat het verleden moest bewaren en aanprijzen.

Geplande activiteiten

Art Nouveau in Dordrecht

Ten tijde van de oprichting van de vereniging was Art Nouveau dé opkomende stroming in architectuur en kunst. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze internationale stroming. Hoe zagen vooruitgang en toekomstbeeld er rond 1900 uit? Er worden o.a. een wandelroute en fietstocht langs de Dordtse Art Nouveau ontwikkeld. En vanuit de Vrije Academie wordt in Dordrecht een collegereeks Art Nouveau & Jugendstil aangeboden.

Dordtse Puienprijs

Naar aanleiding van haar jubileum roept de vereniging een tweejaarlijkse puienprijs in het leven: voor de best gerestaureerde of verbouwde winkel- of woonhuispui. Hiermee wil de vereniging de aandacht vestigen op behoud van het bijzondere stadsgezicht. De beoordeling geschiedt door enerzijds een vakjury, met deskundigen uit verschillende disciplines, anderzijds door een verkiezing vanuit de stadsbevolking. Op de feestelijke puienprijsavond wordt de winnaar beloond met een gevelschildje en grootschalige aandacht.

Jubileumboek

Naast het reguliere jaarboek verschijnt een jubileumboek waarin het thema van jubileumjaar verder wordt uitgediept; wetenschappelijk maar toegankelijk voor ieder. Dordrecht wordt uitdrukkelijk in een breder, nationaal kader geplaatst. Hoe speelde nationalisme een rol in de oprichting van historische verenigingen? Hoe kregen musea, cultuurbeleid en monumentenzorg vorm? Welke rol vervulde Dordrecht binnen de opbloeiende liefde voor vaderlandse geschiedenis? Uitgebreide aandacht gaat naar de drijfveren achter de Dordtse cultuurmissie; mensen die hiermee (inter)nationale faam verwierven.

Oprichtingsfeest 27 Mei 2017

In museumrestaurant Art & Dining wordt de oprichting van de vereniging, precies 125 jaar eerder, gevierd. Deze gebeurtenis, en de sfeer waarin die plaatsvond, wordt teruggehaald door een opvoering van de Koninklijke Rederijkerskamer ‘Inter Amicos’. Er wordt ook vooruit gekeken. Historicus Herman Pleij licht het belang van de vereniging in verleden, heden en toekomst toe. Muziek en gezelligheid volgen.

Stadswandeling 125 jaar historiezucht

Een aantal plekken en mensen zijn van groot belang geweest voor bewustwording van geschiedenis, cultuur en erfgoed in Dordrecht. Hierlangs voert een nieuw ontwikkelde stadswandeling. Terug naar de late negentiende eeuw: van Groothoofdpoort – behuizing van het historische museum – naar de toen geredde koorbanken in de Grote Kerk; naar het huis van verzamelaar Simon van Gijn en langs de toen behouden – én gesloopte – gevels.

Tentoonstelling ‘Museum Oud-Dordrecht

I.s.m. het Dordrechts Museum wordt de collectie van het oorspronkelijk ‘oudheden’-museum van de vereniging bijeen gebracht; bijna een eeuw nadat deze uiteen viel. Uniek in Nederland: een reconstructie waarbij inrichting en sfeer van het eerste museum, boven de Groothoofdspoort, wordt teruggehaald. Objecten, kunst en archivalia van grote cultuurhistorische waarde en schoonheid naast – negentiende-eeuwse – kitsch; dwars door elkaar. Aan de tentoonstelling worden ook publicaties en  (educatieve) activiteiten in museum en stad gekoppeld.


De viering van dit jubileum wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers die dit jaar een extra tandje bijzetten. Maar wij zijn vooral onze vele sponsoren dankbaar, omdat zij de vereniging zo’n warm hart toedragen. Dank!

Diamanten Sponsor:

De Lancey Foundation, Jersey

 

De Lancey Foundation

 

Gouden Sponsoren:

Gilde Dordrecht, Gemeente Dordrecht, Reppel Vastgoed,
Jumbo Sterrenburg, Van der Mandele Stichting

Gilde Dordrecht  Gemeente Dordrecht  Reppel Vastgoed BV Dordrecht

JUMBO Sterrenburg Dordrecht  Van Der Mandele Stichting

 

 Zilveren Sponsoren:

Verstegen Accountants,  Drukkerij RAD, Reehorst Dordrecht, AA Lease, AM Assets

 

Verstegen Accountants Dordrecht   Reehorst Dordrecht

Drukkerij RAD Dordrecht  AA Lease Dordrecht   AM Assets Dordrecht

 

 Bronzen Sponsoren:

Vitrumnet, O2 Accountants, De Kamper Beheer, Ames Audi Centrum, Rob Heijkoop Trading, Wouters Gerechtsdeurwaarders, D&O Uitvaartverzorging, Krohne, Ten Holter Noordam Advocaten, Vereniging Vrienden van de Grote Kerk, Art & Dining, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Notariskantoor Bierenga, Only The Brave, Jhr. mr. J.C. Stoop

 

Vitrum Net Dordrecht  O2 Accountants Dordrecht  

Ames Audi Centrum Dordrecht  Rob Heijkoop Trading Dordrecht  Wouters Gerechtsdeurwaarders Dordrecht

D&O Uitvaartcentrum Dordrecht  Krohne Dordrecht  Ten Holter Noordam Advocaten

Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht  Art & Dining Dordrecht  ASZ

Notariskantoor Bierenga  Only The Brave


 

Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u lezen door op de betreffende artikelen te klikken in op deze pagina.