Op zaterdag 15 februari werd het programma Sporen van Sura – Het begin van Dordrecht in de Trinitatiskapel gepresenteerd. Sponsoren, vrienden en relaties van Merwe’s Oratorium Vereniging, (MOV), Vereniging Oud-Dordrecht (VOD) en de Vereniging Vrienden Grote Kerk Dordrecht (VVGKD) waren hierbij uitgenodigd.

Deze drie verenigingen gaan in de loop van 2020 samen terug naar de begintijd van Dordrecht. Met een programma vol muziek, historie en religie, ter viering van 800 Jaar Stad.

Op het programma stonden zaterdag o.a. voorproefje van de Stadswandeling o.l.v. Vereniging Oud Dordrecht waarbij enkele “Sura-locaties” werden bezocht in de binnenstad, een toelichting door de componist van de SURA Cantate met een muzikale bijdrage door (een deel van) het Merwe’s Oratorium koor met organist, en een toelichting op het Kinderkunstproject.

De legende van Sura hoort onlosmakelijk bij de stad. Zij zou de bouw van de Grote Kerk hebben gefinancierd en om haar vermeende rijkdom zijn vermoord. Maar op miraculeuze wijze gaf zij de rechtszaak voor de moordenaars een andere wending door hen vergiffenis te schenken. En natuurlijk zijn er in de Grote Kerk van Dordrecht nog sporen van haar te zien. Daar gingen de wandelaars heen, net als naar Museum Hof van Nederland en enkele andere plekken waar nog iets van Sura terug te vinden is.

Ca. 100 mensen verzamelden zich even na drieën in de Trinitatiskapel. Onder leiding van ceremoniemeester Dirk Louter van MOV werd daar een boeiend programma uitgerold met cultuurhistorie, beeldende kunst en muziek. En dat alles rond het thema Sura.

Presentatie Theo Pronk

Het inhoudelijke programma werd afgetrapt door Theo Pronk

Theo vertelde over de ontstaansgeschiedenis van Dordrecht aan de hand van historische gegevens en beelden over de landschappelijke ontwikkeling, met name de loop van de rivieren. Hij liet zien dat op een bepaald moment de geografische omstandigheden voor de ontwikkeling van een grotere “stad” (max. enkele duizenden mensen) ideaal waren en dat op die basis de nederzetting steeds verder groeide. En bij die groeiende ontwikkeling hoorde niet alleen een kerk, maar ook een verhaal. Een verhaal over deugdzaamheid, over verzoening, vergeving en zingeving. En een stad die het waard was om in te wonen en te werken, en ook om zich te ontwikkelen en van betekenis te zijn voor de omgeving. Om daarmee 800 jaar geleden ook gezien te worden als zodanig door de machthebbers en stadsrechten te krijgen waarmee Dordrecht zich nog verder kon ontwikkelen.

drie-voorzitters-verenigingen-presenteren-programma

De drie voorzitters van de betrokken verenigingen vertelden in korte interviews over wat zij doen in het kader van 800 jaar stad. De voorzitter van MOV wees daarbij met name op het Jubileumconcert op 13 maart, waar de speciaal voor dit doel geschreven Sura Cantate ten gehore zal worden gebracht. De voorzitter van de VVGKD wees vooruit naar een prachtig spektakel in het najaar, als bij de Grote Kerk ter plekke een nieuwe klok zal worden gegoten. En Charlotte Ritter kondigde een symposium aan over het begin van Dordrecht, in lijn met de lezing van Theo Pronk. De drie voorzitters boden hun activiteitenprogramma voor 800 Jaar Stad symbolisch aan wethouder Sleeking aan, die hen hiervoor hartelijk bedankte en daarbij de betekenis van de viering van 800 jaar Stad nog eens benadrukte.

Piet-Sleeking_neemt_programma_in_ontvangst

Yara Winkelaar van ToBe lichtte het zogenaamde Kinderkunstproject toe, dat in samenwerking met MOV tot stand is gebracht. In dit project worden in vier wijken door verschillende doelgroepen (met name kinderen) panelen gemaakt met taferelen en voorstellingen uit het verhaal van Sura. Yara presenteerde een aantal van deze panelen.

kinderkunstproject-sura

Als laatste inhoudelijk onderdeel hiervan kwam componist Patrick van Deurzen aan het woord. Hij vertelde de aanwezigen over hoe de Sura Cantate tot stand was gekomen en wat de belangrijkste muzikale thema’s zijn. Ten slotte leidde hij als dirigent een kleinkoor van MOV in het laten horen van enkele illustratieve fragmenten uit de Cantate.

Later dit jaar zullen alle programma-onderdelen in het kader van Sporen van Sura – Het begin van Dordrecht voor iederéén toegankelijk zijn. We hopen u dan ook allen in groten getale te mogen ontvangen.

Charlotte Ritter ging alvast met RVT-Dordrecht op pad om over de rondwandeling te vertellen.

Meer foto’s en details over deze dag kunt u hier vinden, op de website van MOV.