De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 13 oktober 2020 in de Trinitatiskapel. Op de agenda voor deze vergadering staan o.a. het jaarverslag 2019, het financiële jaarverslag 2019 en de begroting voor 2020.

Na de vergadering zal Harry Wouters, één van de auteurs van het jaarboek 2020 Dordtse stenen kunnen nog meer vertellen een korte toelichting op het jaarboek geven. Het jaarboek is een vervolg op het jaarboek van vorig jaar (Een steengoed verhaal) en is wederom samengesteld door Tom Hoogerwerf, Kitty Römer-Hurkmans en Harry Wouters.

Auteurs van de VOD jaarboeken 2019 én 2020

Auteurs van de VOD jaarboeken 2019 én 2020

Corona-maatregelen

In verband met de Corona-maatregelen is een ‘normale’ vergadering niet mogelijk en zal het aantal leden dat fysiek aanwezig mag zijn, beperkt moeten blijven tot 40 deelnemers. Voor diegenen die door de maatregelen niet fysiek aanwezig kunnen zijn, zal een videoconferentie worden gehouden. De Noodwet van 28 april 2020 maakt dit mogelijk.

Wij realiseren ons dat dit niet ideaal is en voor sommigen onder ons wellicht problematisch. Alle stukken voor de vergadering kunt u onderaan dit bericht downloaden, zodat u goed voorbereid kunt zijn voor de vergadering.

U wordt verzocht eventuele vragen ruim voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris van de Vereniging in te dienen, zodat zeker is dat alle vragen aan de orde komen.

U dient zich voor het bijwonen van de vergadering aan te melden bij de secretaris, zowel als u de ALV in persoon of digitaal wenst bij te wonen. Aanmelden kan tot 5 oktober onder vermelding van uw naam en uw voorkeur om fysiek aanwezig te zijn, dan wel om de vergadering digitaal bij te wonen. U krijgt daarna bericht of u de vergadering wel of niet fysiek kunt bijwonen. Daarnaast ontvangt u een link naar de digitale omgeving.

Het aanmelden voor de (digitale) vergadering, indienen van vragen en afmelden voor de vergadering dient te gebeuren bij onze secretaris Sjoerd de Meer per e-mail aan secretaris@oud-dordrecht.nl of telefonisch via nummer 06-17345533.

Datum: Dinsdag 13 oktober 2020
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur 

De Algemene Ledenvergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.


Vergaderstukken die u kunt downloaden in PDF:

De Convocatie door de Secretaris
De Notulen ALV 2019 door de Secretaris
Het Jaarverslag 2019 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2019 & Begroting 2020 door de Penningmeester

(Klik op de onderstreepte documenten hierboven om ze te downloaden)