Dordtse gevelstenen spreken verder

Het jaarboek 2019 van de historische Vereniging Oud-Dordrecht gaat dit keer over gevelstenen in de Dordtse binnenstad. Centraal in het boek staat het verhaal dat de gevelstenen vertellen. Over het huis dat ze versieren, over de bewoners en hun opvattingen. Daarnaast vertelt het boek het verhaal van de stenen zelf, die regelmatig zijn verplaatst, opgeslagen, half vernietigd, weer hersteld en (soms) gekopieerd.

Jaarboek 2019: Een Steengoed VerhaalDe vereniging heeft een lange geschiedenis wat betreft de gevelstenen: zij heeft ooit een groot aantal afgedankte gevelstenen ‘gered’ en ondergebracht in haar eigen museum ‘Oud-Dordrecht’ in de Groothoofdspoort. Na opheffing van dit museum zijn die gevelstenen op de gemeentewerf aan de Vest terechtgekomen. Vele daarvan zijn later hergebruikt bij gevelrestauraties in de binnenstad en nu dus weer door iedereen te bewonderen.

Het grootste deel van het jaarboek wordt gevormd door een inventarisatie van de nog bestaande gevelstenen uit de binnenstad van het Dordrecht ‘binnen de vest’. Sommige stenen zijn ‘live’ te bewonderen op hun oorspronkelijke gevel, andere zijn verplaatst of opgeslagen in het stadsdepot. Van iedere gevelsteen wordt een beschrijving gegeven en (indien achterhaald) een korte historische schets van de steen en het huis waarop deze is/was bevestigd.

In een apart hoofdstuk staan de afbeeldingen en beschrijvingen van gevelstenen, zoals door Mr. Simon van Gijn verzameld in zijn ‘Dordracum Illustratum’ (1908). In deze verzameling bevinden zich ongeveer honderd unieke 19de-eeuwse tekeningen van Dordtse gevelstenen, de meeste van de hand van Johannes Rutten. Vele van de door hem afgebeelde gevelstenen zijn inmiddels verloren gegaan.

Een gedegen inleiding door gemeentelijk bouwhistoricus Christine Weijs geeft een overzicht van de verschillende typen gevelstenen, en de ontwikkelingen m.b.t. beheer, conservering en (her)plaatsing. Het boek wordt afgesloten met een uitgebreide literatuurlijst evenals een lijst van Dordtse steenhouwers en het jaar van hun inschrijving in het gilde. De ondertitel van het boek is een hommage aan het in 1973 verschenen boekje van Chr.J. Walson: ‘Dordtse gevels spreken’.

Een Steengoed Verhaal
Subtitel: Dordtse gevelstenen spreken verder
ISBN/EAN: 978-90-812135-3-5
Auteurs: Tom Hoogerwerf, Kitty Römer-Hurkmans, Harry Wouters
Uitgever: Vereniging Oud-Dordrecht
Illustraties: kleur en zwart/wit
Aantal pagina’s: 276 pagina’s full colour
Verschijningsdatum: 24 april 2019
Winkelprijs: € 15,95

Dit jaarboek van Oud-Dordrecht is te bestellen via publicaties@oud-dordrecht.nl of via de (lokale) boekhandel.