Welkom bij de
Vereniging oud-Dordrecht 

opgericht in 1892   


 
Belangrijk : Contact met de ledenadministratie

Wilt u voor aanmeldingen als lid, adreswijzigingen en bestellingen van publicaties svp rechtstreeks contact op te nemen met de ledenadministratie via het  emailadres administratie@oud-dordrecht.nl  en geen gebruik te maken van het invulformulier op de site. Deze mogelijkheid werkt door een storing helaas momenteel niet.


 

Activiteiten

Dinsdag 7 oktober -  Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 - aanvang 20:00 uur.
 

Lezing : Holland maakt school.
Over functionalisme, barok en een nieuw Onderwijsmuseum

door dhr. Tijs van Ruiten
 

Het exterieur van gebouw De Holland, het kantoorgebouw van Brandverzekeringsmaatschappij De Holland van 1859, wordt op dit moment in oude  luister hersteld en verbouwd tot publieksgebouw

Tijs van Ruiten, directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum, vertelt over de  geschiedenis van het gebouw en de invulling die het Nationaal Onderwijsmuseum aan  het bijzondere monumentale gebouw gaat geven. Aan de hand van foto’s ontstaat een   beeld van De Holland zoals het gebouw geweest is en hoe het uiteindelijk zal worden.

Tijs van Ruiten gaat in op de keuzes die zijn gemaakt bij de renovatie en bijzondere  vondsten die daarbij naar boven zijn gekomen. Hij laat zien hoe de vormentaal   en inrichting van Sybold van Ravesteyn is gebruikt om De Holland om te vormen tot   museum en publieksgebouw en hoe daarbij met gevoel voor historische context door het museum, architect, gemeente en vormgevers een vernieuwde Holland wordt gerealiseerd.

Voor leden en belangstellenden.

Voor activiteiten Oud-Dordrecht 2e helft 2014 → zie activiteitenagenda


 

De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afd. Lek- en Merwestreek (Dordrecht) organiseert op 18 november 2014 een lezing.

Lezing : Karolingisch Nijmegen- de palts en nederzetting door Arjan den Braven
 

Arjan den Braven is sinds 1996 lid van afdeling Lek- en Merwestreek. Hij studeerde archeologie aan de universiteit van Amsterdam met het middeleeuwse verstedelijkingsproces van Nijmegen als scriptieonderzoek. Tussen 2008 en 2013 werkte  hij als middeleeuws archeoloog en aardewerkspecialist bij Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen. In april vorig jaar is hij een promotieonderzoek gestart aan de Universiteit Leiden, dat zich richt op de palts, die Karel de Grote in Nijmegen liet bouwen. In de lezing zullen de eerste bevindingen van zijn onderzoek worden gepresenteerd.

Datum:                18 november 2014

Tijd:                       20.00 uur

Plaats:                  CS-gebouw (lokaal 48)

Adres:                  Eulerlaan 47/51


 
Tijdschrift oud-Dordrecht

Jaargang 32 nr. 2 is verschenen met daarin veel aandacht  voor oral history.


 

Jaarboek 2013

Op 20 maart 2014 is het Jaarboek 2013 van oud-Dordrecht verschenen. Het is getiteld  Van Snuif naar Staal. De auteur is dhr. Jean M.A. van Wageningen.

Voor meer informatie over het jaarboek 2013 klik hier.


 

Uitnodiging: Dordrecht, wandelen en geologie
 

Willemien Verhoeven en Jan Schippers hebben een geologische wandeling samengesteld die langs gebouwen in de binnenstad van Dordrecht voert. Deze  wandeling brengt u langs meer dan 60 panden waarin natuursteen is verwerkt.

 Ruim de helft van deze panden is "oud" en veelal van historisch belang en dateren  van voor 1900. Er is (oude) natuursteen gebruikt, zoals zandsteen, kalksteen en kalkzandsteen. De andere helft van de panden is uitgerust met (nieuwe)  natuursteen, die dateert van omstreeks 1900. De totale wandeling is ongeveer 5 kilometer, maar is ook in gedeeltes af te leggen. Hiertoe vindt u in het boekje drie suggesties voor een kortere wandeling. De wandeling is te verkrijgen in gedrukte vorm als wandelgids (€ 25,00) of op CD (€ 7,50), inclusief verzendkosten. De gids is uitgevoerd in A4 –formaat en bevat ruim 80 bladzijden. Het boekje en CD zijn te bestellen bij whverhoeven@kpnplanet.nl of jancschippers@gmail.com. Zij kunnen u ook verder informeren of zelfs voor een beperkt gezelschap- een geologie-wandeling organiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste Nieuws

Foto's van Ad Molendijk

27/02/2012 09:31:44 AM

lees verder

Activiteitenagenda Oud-Dordrecht 2012 aangepast!!

29/02/2012 11:30:06 AM

  ACTIVITEITENAGE

lees verder