Kennismakingsavond Archeologie

Van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) – afdeling Lek- en Merwestreek ontvingen wij onderstaande uitnodiging:

De AWN Lek- en Merwestreek organiseert maandag 9 maart 2015 een kennismakingsavond archeologie, die mogelijk daarna voortgezet wordt in een basiscursus archeologie. Op de kennismakingsavond geven we een introductie op de archeologie van onze streek en bespreken we welke onderwerpen in een basiscursus archeologie aan bod zullen komen.

De avond is niet alleen bedoeld voor onze leden, maar juist ook voor andere belangstellenden, zoals leden van historische verenigingen en niet te vergeten de vele ambtenaren die in hun werk veel met de streekarcheologie te maken hebben. Aan het eind van de kennismakingsavond willen we de behoefte peilen voor een volledige basiscursus archeologie (zowel theorie als praktijk) en welke accenten we daarin zouden kunnen aanbrengen. Uitgangspunt is de basiscursus archeologie zoals die door verschillende AWN afdelingen in Nederland al met succes wordt georganiseerd. De cursus zou na de zomer van start kunnen gaan.

De kennismakingsavond is oriënterend en gratis. U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de afdeling, Cor Westra, d.m.v. een email aan corguzzi@yahoo.com of via tel 078-6350184 of 06-44698539 (bij voorkeur ‘s avonds).


Datum: Maandag 9 maart 2015
Locatie: CS gebouw (lokaal 48)
Adres: Eulerlaan 47-51, Dordrecht
Tijd: 20.00 uur

De toegang van het CS-gebouw is aan de achterzijde.
Bereikbaar met buslijn 7 (vanaf halte Octant 200 meter terug lopen).
Op de avond zelf zal de werkruimte bereikbaar zijn via tel 06-44698539 of 06-19886689.

Algemene Ledenvergadering 2015

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op 21 april 2015 in de Trinitatiskapel. Op de agenda voor deze vergadering staan o.a. het jaarverslag 2014 en het financiële jaarverslag 2014. Deze stukken kunt u onderaan dit bericht downloaden. Na de pauze zal één van de auteurs van het Jaarboek 2014 een lezing verzorgen. Jaarboek en lezing hebben als onderwerp “De Munt van Holland“.

Datum: Dinsdag 21 april 2015
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Deze vergadering is alleen voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

Vergaderstukken die u kunt downloaden in PDF:
De Notulen ALV 2014 door de Secretaris
Het Jaarverslag 2014 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2014 door de Penningmeester

Lezing: De oorlog thuis. Dagelijks leven in Dordrecht in oorlogstijd

Wat veranderde er voor de gewone Dordtenaar in de loop van de oorlog? Historicus Drs. C. Weltevrede zal met tal van historische bronnen aangeven wat er zoal in het normale leven veranderde in de woonkamer, de keuken, de slaapkamer, de zolder, de kelder en de andere kleine ruimten, en wat er veranderde in de tuin. Maar ook de ramen en de voordeur mogen we niet vergeten, laat staan de achterdeur!

Datum: Dinsdag 26 mei 2015
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

125 Jaar Vereniging Oud-Dordrecht

In 2017 bestaat de Vereniging Oud-Dordrecht 125 jaar.

De vereniging werd in 1892 opgericht door onder anderen bankier en kunstverzamelaar mr. Simon van Gijn, kunstschilder Bas Veth en stadsarchivaris mr.dr. J.C. Overvoorde. Aanvankelijk stond het Museum Oud-Dordrecht, gevestigd in de Groothoofdspoort, centraal bij de activiteiten van de Vereniging Oud-Dordrecht. Nadat de vereniging in 1949 het museum, nu bekend als Museum Huis van Gijn, aan de Gemeente Dordrecht had overgedragen, kwam er andere doelstellingen centraal te staan: het wekken van belangstelling voor alles wat te maken heeft met de geschiedenis van Dordrecht. Hiermee probeert de vereniging steun te vinden voor het beschermen van het bijzondere stadsgezicht van Dordrecht en het behoud van de vele monumenten in de stad.

Het bestuur wil het 125-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het heeft daarom voorgesteld het Lustrum op een aangename, en tegelijkertijd culturele wijze te vieren. Mogelijkheden daarvoor zijn er te over in onze mooie stad!

Echter, om een indrukwekkend feest te organiseren hebben wij uw hulp nodig. Daarom nodigt het bestuur u uit om zitting te nemen in de te vormen lustrumcommissie, die tot taak krijgt dit onvergetelijke feest voor te bereiden.

Indien u belangstelling heeft  kunt u zich vóór 30 november 2014 aanmelden via secretaris@oud-dordrecht.nl.