De Oud-Dordtse Stamtafel

Over geschiedenis, kunst en cultuur kun je lezen, je kunt tentoonstellingen bezoeken of oude steden afstruinen. Maar je kunt er óók over praten; liefst met gelijkgestemden. Iedere eerste donderdagavond van de maand treffen leden van de Vereniging Oud-Dordrecht elkaar vanaf half negen in, waar kan het ook anders, Café De Tijd (Voorstraat 170).

Elke maand vragen we een opvallende Dordtenaar, met interesse voor geschiedenis en cultuur, om aan te schuiven. Een stamtafel voor gezelligheid, gesprek, discussie, en een drankje. Jij komt toch ook?

5 Mei schuift aan: LUIGI BARONE

Voorzitter van de Dordtse afdeling van het Italiaanse culturele instituut ‘Dante Alighieri’, en groot liefhebber van geschiedenis, kunst en cultuur. Als geboren Venetiaan kent Luigi Barone als geen ander de betekenis van water voor de ontwikkeling van een stad.

Plaats: Café de Tijd, Voorstraat 170
Tijd: Vanaf 20:30 uur
Elke 1ste donderdag van de maand!
Gratis toegang; drank is voor eigen rekening.

 

Herplaatsbare historische bouwmaterialen!

website_herplaatsbare_bouwmaterialen_gemeente_dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft een collectie historische bouwmaterialen.

Deze bestaat uit onderdelen van historische panden en interieurs die bij restauratiewerkzaamheden niet konden worden behouden of teruggeplaatst. Denk aan tegels, deuren, schouwen, oud hang- en sluitwerk, traponderdelen en sierstenen.

De collectie bestaat uit twee delen: een museale collectie (de M-collectie) en een collectie die in aanmerking komt om te worden herplaatst (de H-collectie). De gemeente wil de H-collectie zoveel mogelijk herplaatsten in Dordrecht en objecten een tweede leven geven.

Aan herplaatsing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Bouwfragmenten kunnen ‘om niet’ worden verworven en moeten binnen een jaar na verwerving worden herplaatst
  • De bouwfragmenten moeten worden herplaatst in een rijks- of gemeentelijk monument of een beeldbepalend pand op het eiland van Dordrecht
  • De bouwfragmenten moeten in datering en stijl overeen komen met het pand en/of het vertrek waar ze worden herplaatst
  • Alleen eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijk monumenten of beeldbepalende panden op het eiland van Dordrecht kunnen in aanmerking komen voor bouwfragmenten
  • Toewijzing van bouwfragmenten geschiedt op basis van een onderbouwde aanvraag
  • De bouwfragmenten kunnen vóór definitieve verwerving op een vastgesteld moment worden bekeken
  • Een voltooide herplaatsing wordt geïnspecteerd door een medewerker van de Vakteam Erfgoed van de gemeente Dordrecht

U heeft belangstelling voor een object – wat moet u doen?

Als u belangstelling hebt voor een bouwfragment kunt u een email sturen naar bouwhistoricus Christine Weijs (c.weijs@dordrecht.nl) waarin u aangeeft waarom u het fragment wilt verwerven en op welke locatie u het wilt herplaatsen.

NB de belangstellingsregistratie sluit op 13 juni 2016. Reageer dus op tijd.

Bekijk direct de Collectie Bouwhistorie

Lezing: ‘Hoe dichter bij Dordt hoe heerlicker het wordt’

De lezing over ruimte, geur en geluid in laatmiddeleeuws Dordrecht zal worden verzorgd door historicus Patrick Naaktgeboren uit ’s-Gravendeel. Aan de hand van origineel bronnenonderzoek in het Regionaal Archief van Dordrecht heeft hij de stedelijke leefomgeving van Dordrecht in kaart gebracht. Het stadsbestuur moest destijds een oplossing vinden voor de toenemende bevolkingsdichtheid en de problemen die dat met zich meebracht. Patrick studeerde in 2015 af aan de Universiteit van Leiden met een scriptie over dit onderwerp.

In zijn lezing bespreekt Patrick onder andere de moeite die het stadsbestuur van Dordrecht deed in om de stedelijke leefomgeving voor de bewoners gezond, leefbaar en veilig te houden. Welke regels waren er en hoe waren die vastgelegd? Hoe was het toezicht op de naleving van de regels? Hoe werd geur- en geluidsoverlast beperkt? Hoe was het onderhoud van grachten geregeld en hoe werd omgegaan met vuilnis? Hoe was het gesteld met de openbare veiligheid? Deze, en nog vele andere vragen zullen worden beantwoord tijdens de lezing.

Datum: Dinsdag 24 mei 2016
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

Lees voor meer informatie verder in De Stem van Dordt

Volksbadhuis Bankastraat

De Vereniging tot Bevordering der Volksgezondheid pleitte voor de bouw van badhuizen. Deze zouden bijdragen ‘aan de reinheid en daarmee de beschaving van het volk’. Tussen het sportterrein en de noodwoningen in de Vogelbuurt – in het Reeland aan de Bankastraat – verscheen om deze reden in 1928 een Volksbadhuis.

Deze badinrichting vervulde de behoefte van een sanitaire voorziening in de omgeving. Buurtbewoners en schoolkinderen konden zich hier schoon schrobben, en tegen betaling onder één van de douches of in één van de baden. Voor twaalf cent inclusief een stukje zeep kon men onder het regenbad; zo stond de douche indertijd bekend. Om te badderen in een badkuip moest men 25 cent betalen.

Door vernieuwde interesse in het Volksbadhuis (en de functies van het gebouw in de afgelopen decennia) zijn wij op zoek naar meer informatie. Heeft u leuke persoonlijke herinneringen of foto’s van het Volksbadhuis in de periode dat het een badinrichting, buurthuis of wijkcentrum was? En wilt u deze met ons delen? Stuur dan een e-mail naar sce.huizinga@dordrecht.nl.

Algemene Ledenvergadering 2016

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op 19 april 2016 in de Trinitatiskapel. Op de agenda voor deze vergadering staan o.a. het jaarverslag 2015 en het financiële jaarverslag 2015. Deze stukken kunt u onderaan dit bericht downloaden. Na de pauze zal Emile Havers, de auteur van het Jaarboek 2015, een lezing verzorgen. Jaarboek en lezing hebben als onderwerp de Dordtse schilder Aert Schouman (1710-1792).

Datum: Dinsdag 19 april 2016
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

Deze vergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

Vergaderstukken die u kunt downloaden in PDF:
De Convocatie door de Secretaris
De Notulen ALV 2015 door de Secretaris
Het ALV Jaarverslag 2015 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 door de Penningmeester

Jaarboek Gevelstenen

Binnen onze vereniging heeft een drietal leden laten weten dat zij samen onderzoek gaan doen naar Dordtse gevelstenen. Het drietal heeft ons laten weten hun onderzoek af te willen ronden met een Jaarboek Gevelstenen.

De leden die onderzoek naar de gevelstenen doen, en voorbereidingen voor het Jaarboek treffen, zijn Kitty Römer-Hurkmans, Tom Hoogerwerf en Harry Wouters.

U kunt contact opnemen met deze ‘werkgroep’ via gevelstenen@oud-dordrecht.nl.

Hier kunt u alvast een aantal gevelstenen in Dordrecht bekijken: www.gevelstenen.net