­
  • Nederlands grote rivieren – Drie eeuwen strijd tegen overstromingen

Lezing: Nederlands grote Rivieren – Drie Eeuwen Strijd tegen de Overstromingen

De loop van onze rivieren is grotendeels gevormd door onszelf. Driehonderd jaar geleden waren de rivieren breed en ondiep met zandbanken en platen. Dat was zeker ook het geval met de Merwede tussen Gorcum en Dordrecht. Men sprak van `bedorven’ rivieren. Ze bevroren regelmatig en er ontstonden ijsdammen. Iedere paar jaar braken de dijken. Om deze rivieren beter te controleren en overstromingen tegen te gaan, werd er flink ingegrepen in het landschap. Moest men de dijken verhogen of was het beter om ze te verlagen? Moest men een nieuwe Merwede maken of een overlaat door het Land van Altena? Welke strijd tussen dorpen en steden, provincies, waterschappen en dijkcolleges ging vooraf aan het vinden van de juiste oplossing? Met name Dordrecht was vaak een tegenstander van noodzakelijke ingrepen.

Vóór 1850 was de oplossing verspreiding van het rivierwater over het land. Daarná koos men voor normalisatie van de rivieren. Er werden nieuwe uitgangen voor de rivieren gemaakt: de Nieuwe Merwede, de Nieuwe Waterweg, de Bergsche Maas. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 schrokken we geweldig. Dit had niemand verwacht. Het werd de start van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Nu staan de kranten vol met verhalen over klimaatverandering en hogere rivierafvoeren. Maar hoe zeker is het dat de rivieren steeds meer water moeten afvoeren? En kunnen onze dijken echt niet hoger? Studie van het verleden kan ons veel leren over het heden.

De lezing is gebaseerd op het boek van Ton Burgers ‘Nederlands grote rivieren – Drie eeuwen strijd tegen overstromingen’, uitgegeven door uitgeverij Matrijs. Na afloop van de lezing is het boek te koop.

Ton Burgers (Brielle, 1946) is in 1970 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Universiteit Delft, met als specialisatie waterbouwkunde. Hij werkte achtereenvolgens bij Boskalis, het Waterloopkundig Laboratorium / Delft Hydraulics (nu Deltares) en Royal Haskoning.

Datum: Donderdag 29 oktober 2015
Locatie: Remonstrantse Kerk
Adres: C. de Wittstraat 28, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

NB. Voorafgaande aan deze lezing zal mevrouw Marja van Bennekom, kosteres van de Remonstrantse Kerk Dordrecht, een korte inleiding geven over de geschiedenis van de kerk.

  • 1909 Gezicht op de Nieuwe Haven en de Grote Kerk te Dordrecht door Coen van Oven

Expositie met werk uit beginjaren Dalton Lyceum

Van het Stedelijk Dalton Lyceum ontvingen wij de volgende aankondiging:

Portretten en tekeningen verwant aan de HBS en Dordrecht

In het Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht zullen van 18 september tot en met zaterdag 10 oktober aan de HBS en aan Dordrecht gerelateerde schilderijen en tekeningen van kunstschilder Coen van Oven (1883-1963) worden geëxposeerd. Ook twee door Jan Veth (1864-1925) geschilderde portretten van de eerste directeur, J.C. van Deventer, en diens vrouw zullen te zien zijn.

In 1865, dit jaar 150 jaar geleden, werd in Dordrecht de HBS opgericht, het prille begin van wat nu het Stedelijk Dalton Lyceum is. De naam ‘Van Oven’ is op een bijzondere manier aan de Dordtse HBS en aan Dordrecht verbonden. Coen van Ovens grootvader, J.C. van Deventer, was de eerste directeur van de HBS, Van Ovens vader was de tweede directeur. Zelf bezocht Coen van Oven de HBS van 1895 tot 1900.

Van Oven ambieerde een bestaan als kunstschilder en kreeg na zijn HBS-tijd schilderles van onder andere Jan Veth, die J.C. van Deventer vereeuwigde. Van Oven specialiseerde zich in portretten en landschappen en exposeerde onder andere ook in het nog steeds bestaande ‘Pictura’ te Dordrecht.

Openingsmomenten tentoonstelling:

Zaterdagmiddag 19 september van 13:00 – 16:00 uur
Woensdagmiddag 23 september van 15:00 – 17:00 uur
Zaterdagmiddag 26 september van 13:00 – 16:00 uur
Woensdagmiddag 07 oktober van 15:00 – 17:00 uur
Zaterdagmiddag 10 oktober van 13:00 – 15:00 uur

Meer informatie:

Careljan Rotteveel Mansveld, 06-13487701, careljan@dds.nl
Marya Hoogerwerf, 06-11720080, m.hoogerwerf@dalton-dordrecht.nl
www.stichtingcoenvanoven.nl

Voor bezichtiging van groepen en/of buiten deze openingsmomenten kan contact opgenomen worden met Marya Hoogerwerf, 06-10720080, m.hoogerwerf@dalton-dordrecht.nl.

Stichting Illustre Dordracum opent Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof

Van Stichting Illustre Dordracum ontvingen wij onlangs onderstaand persbericht met het verzoek deze informatie te verspreiden onder onze leden.

PERSBERICHT

Dordrecht, juni 2015

Waar het allemaal begon…
Deze prachtige Dordtse locatie zullen de meesten van u direct herkennen. Hier heeft Koning Willem Alexander op Koningsdag 2015 het museum “Hof van Nederland” geopend. Een locatie waar aandacht wordt geschonken aan de Eerste Vrije Statenvergadering en aan de geschiedenis van Dordrecht.

Stichting Illustre Dordracum gaat zich als Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof vestigen in het statige pand Hof 15, recht tegenover het Hof van Nederland.

De nieuwe locatie is niet helemaal toevallig, want de Statenzaal is de plek waar op 14 april 2009 de geboorte van onze stichting heeft plaatsgevonden. Na een stormachtige groei hopen we zes jaar later de 1000e lezer van ons cultuurhistorisch tijdschrift Dordrecht Monumenteel in datzelfde Hof te mogen
verwelkomen!

Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof
Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof wordt met al haar faciliteiten exclusief ter beschikking gesteld aan donateur-leden van Stichting Illustre Dordracum. De ‘documentatie’ in het Augustijnenhof zal bestaan uit een bibliotheek met een omvangrijke hoeveelheid boeken en tijdschriften over de geschiedenis van Dordrecht. Hiernaast zullen er plekken met computers worden geïnstalleerd waar bezoekers naast de eigen digitale collectie van Illustre Dordracum de digitale archieven en de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht online kunnen raadplegen.

Kennis zit in boeken en archieven maar is ook te vinden bij mensen, bij onze leden. Daarom willen wij die kennis met elkaar delen. In een ruimte waar ouderwets in boeken kan worden gesnuffeld, maar waar ook achter computers kan worden gewerkt. Of waar men aan een grote leestafel rustig kan lezen of studeren. Waar de sfeer hangt die u vooral zelf meebrengt. Dit alles onder het genot van een (zelf gezet) kopje koffie of thee in een sfeer die hierbij past!

Aandacht voor cultuurhistorische instellingen
Verenigingen en stichtingen die aangesloten zijn bij het Historisch Platform Dordrecht worden van harte uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten. In het Augustijnenhof richten wij een ruimte in waar deze instellingen zich kunnen presenteren en waar aan ledenwerving kan worden gedaan. Wij stellen die cultuurhistorische instellingen in de gelegenheid om voor een redelijke prijs vergaderruimte te huren, indien zij daar zelf niet over beschikken. Met een zich terugtrekkende overheid is het bundelen van krachten een voorwaarde om te overleven!

Vrijwilligers gezocht
We zoeken vrijwilligers die het documentatiecentrum willen bemannen. Er moet een inventaris worden gemaakt van de ongeveer 14 strekkende meter boeken en tijdschriften in onze bibliotheek. Vervolgens zoeken we vrijwilligers die mensen willen leren hoe er effectief in de digitale archieven moet worden gezocht, want dat is lang niet voor iedereen even duidelijk. We gaan […]

  • Lezing over het veilingwezen en de Dordtse verzamelaars

Lezing: Het veilingwezen en de Dordtse verzamelaars

Dhr. Pieter C. Jorissen, eigenaar en veilingmeester van veilinghuis Mak te Dordrecht, zal deze avond ingaan op de geschiedenis van het veilingwezen in combinatie met de Dordtse kunstverzamelaars. De heren Van Gijn, Dupper en Van Bilderbeek zullen zeker de revue passeren.

Datum: Dinsdag 24 november 2015
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.