De Oud-Dordtse Stamtafel

Over geschiedenis, kunst en cultuur kun je lezen, je kunt tentoonstellingen bezoeken of oude steden afstruinen. Maar je kunt er óók over praten; liefst met gelijkgestemden. Iedere eerste donderdagavond van de maand treffen leden van de Vereniging Oud-Dordrecht elkaar vanaf half negen in, waar kan het ook anders, Café De Tijd (Voorstraat 170).

Elke maand vragen we een opvallende Dordtenaar, met interesse voor geschiedenis en cultuur, om aan te schuiven. Een stamtafel voor gezelligheid, gesprek, discussie, en een drankje. Jij komt toch ook?

Donderdag 7 juli schuift aan:  we houden het nog even spannend!

 


Eerder schoof aan:

Prof. dr. Fred van Lieburg
Luigi Barone

Voorzitter van de Dordtse afdeling van het Italiaanse culturele instituut ‘Dante Alighieri’, en groot liefhebber van geschiedenis, kunst en cultuur. Als geboren Venetiaan kent Luigi Barone als geen ander de betekenis van water voor de ontwikkeling van een stad.

Plaats: Café de Tijd, Voorstraat 170
Tijd: Vanaf 20:30 uur
Elke 1ste donderdag van de maand!
Gratis toegang; drank is voor eigen rekening.

 

Collegereeks Art Nouveau & Jugendstil

Vloeiende vernieuwing in Europa

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Lustrumcommissie hard werkt aan een programma vol activiteiten voor 2017. Stadswandelingen, lezingen, publicaties, festiviteiten en een grote tentoonstelling i.s.m. het Dordrechts Museum zullen de sfeer uit de beginjaren van de vereniging tot leven wekken: de tijd dat liefde voor vaderlandse geschiedenis, erfgoed en kunst opbloeide.

VA-banner

Als een sierlijke slaolievlek verspreidt de Art Nouveau zich rond 1900 over Europa. In elk land heeft ze een andere naam: Jugendstil, Wiener Stil, Stile Floreale, Modernismo, Modern Style en Nieuwe Kunst. Binnen deze stijl draait alles om vernieuwing én verbetering. Kunstenaars hebben schoon genoeg van al die zouteloze neostijlen. Daarnaast zijn ze van mening dat de industriële revolutie nog niet veel soeps heeft voortgebracht. Als reactie daarop gaan ze de leefomgeving verfraaien en verbeteren. Ze vinden een eigen vormtaal uit: floraal en sierlijk, óf juist sober en geometrisch.

In het kader van ons 125-jarig jubileum hebben wij de Vrije Academie verzocht hun collegereeks ‘Art Nouveau & Jugendstil, vloeiende vernieuwing in Europa‘ in 2017 ook in Dordrecht aan te bieden. Goed nieuws: ons verzoek is gehonoreerd! U kunt zich aanmelden via deze link www.vrijeacademie.nl/syldordt. Als u de kortingscode syldordt gebruikt, ontvangt u – als lid van Oud-Dordrecht – de syllabus gratis. En wanneer u vóór 30 juni 2016 inschrijft, krijgt u ook nog eens €15 vroegboekkorting.

Leuk om te weten: op ons verzoek zullen de colleges worden gegeven in de Remonstrantse Kerk. Deze kerk heeft namelijk een fantastisch Art Nouveau interieur.

Interieur Remonstrantse Kerk Dordrecht Interieur Remonstrantse Kerk Dordrecht. © Olga Harmsen

 

 

Lezing over Eeuwenoude Reuzenkaart van Dordrecht

Lezing door Wim van Wijk en Peter Ebben

In het regionaal archief wordt een reusachtige, bijna 500 jaar oude kaart van Dordrecht en wijde omgeving bewaard. Van het bestaan wist tot een paar jaar geleden bijna niemand meer af. Broos en vergeeld kwam hij – in 2013 – tevoorschijn, waarna hij is gefotografeerd en direct weer opgeborgen. Van een restauratie zal het niet snel komen.

Digitaal is de kaart echter wél ‘gerestaureerd’ (door Peter Ebben, lithograaf en grafisch vormgever), wat het mogelijk maakt hem ook te bestuderen. Het resultaat is op 4 oktober te zien en te beluisteren. Peter Ebben en Wim van Wijk (journalist en kaartenliefhebber) zullen de kaart op ware grootte op de muur projecteren, vertellen hoe de restauratie in zijn werk ging en wat er op de kaart te zien is. Daarnaast gaan zij vertellen welke plannen zij hebben nu de originele kaart voorlopig niet meer uit het depot zal komen.

Kaarten uit de eerste helft van de zestiende eeuw zijn al bijzonder, maar een kaart van 190 bij 375 cm is zonder meer uníek te noemen. De maker is waarschijnlijk Cornelis Schilder, die in 1537 ook de – zwaar gehavende – kaart heeft gemaakt waarvan een fragment is afgebeeld in de in 2012 verschenen Historische Atlas van de Biesbosch.

De reuzenkaart staat vol met namen van bekende en onbekende plaatsen, ambachten, zalmsteken en kastelen. Van sommige plaatsen is het slecht leesbare schrift – met hulp van historisch onderzoekers – ontcijferd; op andere plaatsnamen wordt nog gestudeerd. Maar intussen valt er al genoeg te vertellen over deze uitzonderlijke kaart.

Datum: Dinsdag 4 oktober 2016
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

Uitsnede eeuwenoude reuzenkaart van Dordrecht Uitsnede eeuwenoude reuzenkaart van Dordrecht

Herplaatsbare historische bouwmaterialen!

website_herplaatsbare_bouwmaterialen_gemeente_dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft een collectie historische bouwmaterialen.

Deze bestaat uit onderdelen van historische panden en interieurs die bij restauratiewerkzaamheden niet konden worden behouden of teruggeplaatst. Denk aan tegels, deuren, schouwen, oud hang- en sluitwerk, traponderdelen en sierstenen.

De collectie bestaat uit twee delen: een museale collectie (de M-collectie) en een collectie die in aanmerking komt om te worden herplaatst (de H-collectie). De gemeente wil de H-collectie zoveel mogelijk herplaatsten in Dordrecht en objecten een tweede leven geven.

Aan herplaatsing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Bouwfragmenten kunnen ‘om niet’ worden verworven en moeten binnen een jaar na verwerving worden herplaatst
  • De bouwfragmenten moeten worden herplaatst in een rijks- of gemeentelijk monument of een beeldbepalend pand op het eiland van Dordrecht
  • De bouwfragmenten moeten in datering en stijl overeen komen met het pand en/of het vertrek waar ze worden herplaatst
  • Alleen eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijk monumenten of beeldbepalende panden op het eiland van Dordrecht kunnen in aanmerking komen voor bouwfragmenten
  • Toewijzing van bouwfragmenten geschiedt op basis van een onderbouwde aanvraag
  • De bouwfragmenten kunnen vóór definitieve verwerving op een vastgesteld moment worden bekeken
  • Een voltooide herplaatsing wordt geïnspecteerd door een medewerker van de Vakteam Erfgoed van de gemeente Dordrecht

U heeft belangstelling voor een object – wat moet u doen?

Als u belangstelling hebt voor een bouwfragment kunt u een email sturen naar bouwhistoricus Christine Weijs (c.weijs@dordrecht.nl) waarin u aangeeft waarom u het fragment wilt verwerven en op welke locatie u het wilt herplaatsen.

NB de belangstellingsregistratie sluit op 13 juni 2016. Reageer dus op tijd.

Bekijk direct de Collectie Bouwhistorie

Volksbadhuis Bankastraat

De Vereniging tot Bevordering der Volksgezondheid pleitte voor de bouw van badhuizen. Deze zouden bijdragen ‘aan de reinheid en daarmee de beschaving van het volk’. Tussen het sportterrein en de noodwoningen in de Vogelbuurt – in het Reeland aan de Bankastraat – verscheen om deze reden in 1928 een Volksbadhuis.

Deze badinrichting vervulde de behoefte van een sanitaire voorziening in de omgeving. Buurtbewoners en schoolkinderen konden zich hier schoon schrobben, en tegen betaling onder één van de douches of in één van de baden. Voor twaalf cent inclusief een stukje zeep kon men onder het regenbad; zo stond de douche indertijd bekend. Om te badderen in een badkuip moest men 25 cent betalen.

Door vernieuwde interesse in het Volksbadhuis (en de functies van het gebouw in de afgelopen decennia) zijn wij op zoek naar meer informatie. Heeft u leuke persoonlijke herinneringen of foto’s van het Volksbadhuis in de periode dat het een badinrichting, buurthuis of wijkcentrum was? En wilt u deze met ons delen? Stuur dan een e-mail naar sce.huizinga@dordrecht.nl.

Jaarboek Gevelstenen

Binnen onze vereniging heeft een drietal leden laten weten dat zij samen onderzoek gaan doen naar Dordtse gevelstenen. Het drietal heeft ons laten weten hun onderzoek af te willen ronden met een Jaarboek Gevelstenen.

De leden die onderzoek naar de gevelstenen doen, en voorbereidingen voor het Jaarboek treffen, zijn Kitty Römer-Hurkmans, Tom Hoogerwerf en Harry Wouters.

U kunt contact opnemen met deze ‘werkgroep’ via gevelstenen@oud-dordrecht.nl.

Hier kunt u alvast een aantal gevelstenen in Dordrecht bekijken: www.gevelstenen.net

Dordrecht in de Patriottentijd 1780-1795

Afgelopen week ontving de Vereniging Oud-Dordrecht het verzoek van Kees Weltevrede om een oproep op onze website te plaatsen; de oproep luidt als volgt:

De werkgroep* rond Dordtenaren onder Napoleon is geëindigd met haar werkzaamheden. Een 7-tal leden heeft besloten om verder te gaan met onderzoek. Het nieuwe onderwerp wordt Dordrecht in de Patriottentijd 1780-1795. Ook nu weer gaan we ons baseren op de primaire bronnen, voornamelijk uit het RAD. Wij zoeken mensen die belangstelling hebben voor dit onderwerp, en die graag mee willen werken aan ons onderzoek.

Meer informatie over deze werkgroep kunt u vinden op Facebook.

* Deze werkgroep is géén werkgroep van de Vereniging Oud-Dordrecht.

Onthulling ANWB-bordje op huis Miep Diekmann

Jeugdboekenschrijfster Miep Diekmann woonde tussen 1963 en 1969 in Dordt

werd geboren in Assen (26 januari 1925) en bracht vier jaar van haar jeugd op Curaçao door (1934-1938), waar haar vader commandant van de militaire politie was. Tussen 1963 en 1969 woonde Miep echter in Dordrecht, en wel aan de Singel op nummer 226. Zij schreef hier o.a. haar meesterwerk “Marijn bij de Lorredraaiers”.

Artikel over Miep Diekamnn in Tijdschrift Vereniging Oud-DordrechtIn het december-nummer van ons tijdschrift (33-03) verscheen een artikel over het feit dat de fameuze schrijfster maar liefst zes jaar op de Singel in Dordrecht woonde. Naar aanleiding van dat artikel schreef Hans Berrevoets een stukje in een van de lokale kranten en suggereerde daarin dat er misschien een bordje geplaatst zou kunnen worden om te herinneren aan Miep Diekmann. En dat leek de huidige bewoner van het huis, mevrouw Attie de Jong, een goed idee!

De Gemeente Dordrecht liet bij monde van mevrouw van Nes, senior beleidsmedewerker van Stadsontwikkeling, Cultural Heritage Team, weten dat daar geen bezwaar tegen was. Van de buren (die nog steeds contact met Miep bleken te hebben) kreeg mevrouw De Jong het huidige adres van Miep Diekmann in Den Haag. Zij reageerde meteen enthousiast.

De ANWB bleek informatiebordjes te maken en inmiddels is de lay-out voor een bruin bordje van 20×30 cm klaar. De tekst luidt: Jeugdboekenschrijfster Miep Diekmann schreef hier “Marijn bij de Lorredraaiers”. Zij woonde in dit huis van 1963 tot 1969.

De onthulling van het bordje zal plaatsvinden op 30 juni om 15.45 uur, op Singel 226. De onthulling zal worden verricht door wethouder Piet Sleeking. Miep Diekmann zal hier, mits haar gezondheid dat toelaat, bij aanwezig zijn. En vanzelfsprekend bent u ook van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!


Datum: donderdag 30 juni 2016
Locatie: Singel 226, Dordrecht
Tijd: 15.45 uur