Lezing: Zeilvaart in de 19e eeuw

Lezing door Jean van Wageningen

Het accent zal tijdens deze lezing liggen op de periode 1840-1870, waarin barkschepen een belangrijke rol vervulden. In die periode lieten Jacob en Florent van Wageningen hun zeven barken over de wereldzeeën varen. Van hun rederij is geen archief bewaard gebleven, maar door minutieus onderzoek zijn de reizen van de barken toch gereconstrueerd. En dat onderzoek leverde ook verhalen over de reizen naar de Oost op. De tijdspanne waarin deze reders opereerden, beslaat amper dertig jaar en loopt van 1840 met de kiellegging van hun eerste schip, tot 1867 als hun laatste schip schipbreuk lijdt.

zeilvaart_in_de_19e_eeuw

Tijdens de lezing Zeilvaart in de 19e eeuw – rijkelijk met ‘lichtbeelden’ ondersteund – gaat de aandacht vooral uit naar de mens achter de reders, bouwers, bemanning en passagiers. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de avonturen die werden beleefd.

Eerder publiceerde de heer Van Wageningen al drie artikelen over schipbreuken van Dordtse schepen van de reders Van Wageningen in het tijdschrift Oud-Dordrecht (zie  2015 nr. 3, 2016 nrs 1 en 2).

Datum: Dinsdag 14 februari 2017
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

De Oud-Dordtse Stamtafel

Over geschiedenis, kunst en cultuur kun je lezen, je kunt tentoonstellingen bezoeken of oude steden afstruinen. Maar je kunt er óók over praten; liefst met gelijkgestemden. Iedere eerste donderdagavond van de maand treffen leden van de Vereniging Oud-Dordrecht elkaar vanaf half negen in, waar kan het ook anders, Café De Tijd (Voorstraat 170).

Elke maand vragen we een opvallende Dordtenaar, met interesse voor geschiedenis en cultuur, om aan te schuiven. Een stamtafel voor gezelligheid, gesprek, discussie, en een drankje. Jij komt toch ook?

Donderdag 2 februari schuift aan: laten wij u zo snel mogelijk weten


Eerder schoven o.a. aan:

Jaap Bouman
Hans Berrevoets
Kees Weltevrede
Piet Sleeking
Prof. dr. Fred van Lieburg
Luigi Barone

Plaats: Café de Tijd, Voorstraat 170
Tijd: Vanaf 20:30 uur
Elke 1ste donderdag van de maand!
Gratis toegang; drank is voor eigen rekening.

 

VOD als Hoeder van Dordtse historie

Het kan u haast niet ontgaan zijn: het bestuur en de verschillende commissies zijn al maanden druk in de weer om de activiteiten rondom ons jubileum te organiseren. Zelfs de pers heeft er inmiddels lucht van gekregen! Afgelopen week ontvingen wij het verzoek van AD de Dordtenaar om wat meer over onze vereniging te vertellen. Nou, zo'n kans laten wij natuurlijk niet lopen!

Algemene Ledenvergadering 2017

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 11 april 2017 in de Trinitatiskapel. Op de agenda voor deze vergadering staan o.a. het jaarverslag 2016 en het financiële jaarverslag 2016. Deze stukken voor de vergadering kunt u t.z.t. onderaan dit bericht downloaden. Na de pauze zal Theo Pronk, onze ‘huis-historicus’ en gast-curator van onze Jubileum Tentoonstelling in het Dordrechts Museum, een lezing verzorgen waarin hij vooruitloopt op de inhoud van het Jubileumboek.

Datum: Dinsdag 11 april 2017
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

Deze vergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

Vergaderstukken die u binnenkort kunt downloaden in PDF:
De Convocatie door de Secretaris
De Notulen ALV 2016 door de Secretaris
Het ALV Jaarverslag 2016 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2016 en Begroting 2017 door de Penningmeester

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

De nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Oud-Dordrecht zal op donderdagavond 12 januari 2017 plaatsvinden in wat inmiddels onze thuisbasis is geworden, de Trinitatiskapel.

Na de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Charlotte Ritter zal Wyke Sybesma, conservator kunstnijverheid & wooncultuur van museum Huis van Gijn, een korte lezing geven over de eetcultuur in de 19e eeuw.

Eetcultuur in de 19de eeuw

Wat aten de notabelen van Dordt? Een 15 gangen menu à la Russe, gezeten aan fraai gedekte tafels verlicht met kaarsen. Dineren was een belangrijk aspect van het sociaal verkeer. Wie nodigde je uit? Wie zat naast wie? Een korte lezing over “the do’s and don’ts” en “comme il faut” voor het geven van een diner.

Na de lezing is er gelegenheid tot het uitwisselen van nieuwjaarswensen.

Datum: Donderdag 12 januari 2017
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Alleen voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

In 2013 had RTV Rijnmond een interessant radio interview met Wyke Sybesma.
U luistert het interview hier terug:

Het Evangelie volgens Vincent van Gogh

9789025904906_het-evangelie-volgens-vincent-van-goghVia Hans Berrevoets ontving de Vereniging Oud-Dordrecht een uitnodiging voor de lezing ‘Het evangelie volgens Vincent van Gogh’ door Anton Wessels, emeritus hoogleraar godsdienstwetenschap en schrijver van het boek gelijknamige boek. De lezing zal op 25 januari 2017 worden gegeven in de Wilhelminakerk.

Over dit initiatief verscheen op 22 oktober 2016 een artikel van André Bijl in het Reformatorisch Dagblad:

Een initiatiefgroep van vijf bekende Dordtenaren vraagt aandacht voor de relatie tussen hun stad en Vincent van Gogh. Het accent ligt op de religieuze zoektocht van de schilder die hij in zijn Dordtse periode doormaakte.

Het initiatief ontstond na een artikel in Kerk op Dordt, het kerkblad van de hervormde gemeente op het Eiland van Dordrecht. Schrijver Hans Berrevoets wees op de band van Van Gogh (1853-1890) met Hollands oudste stad. De kunstenaar verbleef van januari tot en met april 1877 in Dordrecht. Hij had een baantje bij een boekhandel aan het Scheffersplein en zat in de Tolbrugstraat op kamers. In die maanden schreef hij veertien brieven aan zijn broer Theo.

Die brieven vormen het vertrekpunt voor een aantal activiteiten, waaronder twee kerkdiensten en een lezing. Bovendien wil de VVV de Vincent van Goghwandeling 
–met een dag- en een avondversie– in Dordrecht na meer dan 25 jaar in ere herstellen.

Onlangs belegde de initiatiefgroep, waarin naast Berrevoets onder anderen plaatselijk predikant Wansink en Ad Kasius 
–eigenaar van de enige christelijke boekenzaak van Dordt– zitting hebben, een avond om het project richting te geven. Doel van de werkgroep is om 140 jaar na het verblijf van de schilder „Vincent dichter bij Dordt en Dordt dichter bij Vincent te brengen.” „In bijna alle plaatsen waar Van Gogh verbleef, zijn herinneringen zichtbaar gemaakt. Dordrecht blijft daarin achter”, constateert Berrevoets. „Ik kon nota bene alle Dordtse brieven van Van Gogh lezen in een museum in het Zuid-Franse Saint-Rémy-de-Provence, waar hij vanaf mei 1889 werd verpleegd. In Dordrecht zélf zijn die brieven nergens in het openbaar te lezen. Er is alleen een gedenksteen aan de Tolbrugstraat, tegenover het Scheffersplein, omdat hij in dat straatje op kamers zat.”

De initiatiefgroep wil de Dordtse periode van de schilder –op de kop af 140 jaar na zijn verblijf– de aandacht geven die deze cultuurhistorisch gezien verdient. De brieven die Vincent in die maanden schreef aan zijn broer Theo vormen daarbij het […]