Welkom bij de
Vereniging oud-Dordrecht 

opgericht in 1892 

 

Belangrijk : Contact met de ledenadministratie

Door een hardnekkige storing werkt het invulformulier op onze website niet en wordt alles wat op de site rechtstreeks wordt ingetypt helaas niet doorgestuurd naar onze ledenadministratie. Dat betekent dat  aanmeldingen als lid, adreswijzigingen en bestellingen van publicaties de laatste  tijd helaas niet zijn verwerkt . Daarom verzoeken wij u vriendelijk om voor bovengenoemde zaken rechtstreeks contact op te nemen met de ledenadministratie via het emailadres administratie@oud-dordrecht.nl  en geen gebruik te maken van invulmogelijkheden op de site.  
Als u in de afgelopen tijd via het invulformulier op de site contact met ons hebt gezocht en geen reactie hebt ontvangen verzoeken wij u vriendelijk om
nogmaals uw  adreswijziging, aanmelding of bestelling door te geven via het emailadres administratie@oud-dordrecht.nl.  Onze excuses voor de overlast.

_____________________________________________________________________

Tijdschrift oud-Dordrecht  jaargang 32 nr. 2 is verschenen met daarin veel
aandacht voor oral history.

______________________________________________________________________

Activiteiten

Dinsdag 7 oktober
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, aanvang 20:00 uur.

Lezing door dhr. Tijs van Ruiten :  Holland maakt school. Over functionalisme, barok en een nieuw Onderwijsmuseum.
 
Het exterieur van gebouw De Holland, het kantoorgebouw van Brandverzekeringsmaatschappij De Holland van 1859, wordt op dit moment in oude luister hersteld en verbouwd tot publieksgebouw van het Nationaal Onderwijsmuseum.
 
Tijs van Ruiten, directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum, vertelt over de geschiedenis van het gebouw en de invulling die het Nationaal Onderwijsmuseum aan het bijzondere monumentale gebouw gaat geven. Aan de hand van foto’s ontstaat een beeld van De Holland zoals het gebouw geweest is en hoe het uiteindelijk zal worden. Tijs van Ruiten gaat in op de keuzes die zijn gemaakt bij de renovatie en bijzondere vondsten die daarbij naar boven zijn gekomen. Tijs van Ruiten laat zien hoe de vormentaal en inrichting van Sybold van Ravesteyn is gebruikt om De Holland om te vormen tot museum en publieksgebouw en hoe daarbij met gevoel voor historische context door het museum, architect, gemeente en vormgevers een vernieuwde Holland wordt gerealiseerd.

 

Voor leden en belangstellenden.

 

Voor activiteiten Oud-Dordrecht 2e helft 2014 → zie activiteitenagenda
 

 
Op 20 maart 2014 is het Jaarboek 2013 van oud-Dordrecht verschenen. Het is getiteld
Van Snuif naar Staal. De auteur is dhr. Jean M.A. van Wageningen.
 

 

Uitnodiging: Dordrecht, wandelen en geologie.

Willemien Verhoeven en Jan Schippers hebben een geologische wandeling
samengesteld die langs gebouwen in de binnenstad van Dordrecht voert. Deze
wandeling brengt u langs meer dan 60 panden waarin natuursteen is verwerkt.
Ruim de helft van deze panden is "oud" en veelal van historisch belang en dateren
van voor 1900. Er is (oude) natuursteen gebruikt, zoals zandsteen, kalksteen en kalkzandsteen. De andere helft van de panden is uitgerust met (nieuwe)
natuursteen, die dateert van omstreeks 1900. De totale wandeling is ongeveer 5 kilometer, maar is ook in gedeeltes af te leggen. Hiertoe vindt u in het boekje drie suggesties voor een kortere wandeling. De wandeling is te verkrijgen in gedrukte
vorm als wandelgids (€ 25,00) of op CD (€ 7,50), inclusief verzendkosten. De gids is uitgevoerd in A4 –formaat en bevat ruim 80 bladzijden. Het boekje en CD zijn te
bestellen bij whverhoeven@kpnplanet.nl of jancschippers@gmail.com. Zij kunnen
u ook verder informeren of zelfs voor een beperkt gezelschap- een geologie-
wandeling organiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste Nieuws

Foto's van Ad Molendijk

27/02/2012 09:31:44 AM

lees verder

Activiteitenagenda Oud-Dordrecht 2012 aangepast!!

29/02/2012 11:30:06 AM

  ACTIVITEITENAGE

lees verder