Rondleiding Gebouw ‘De Holland’

Nog nèt voor de opening van het Nationale Onderwijsmuseum krijgt u de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een bezoek te brengen aan het recent gerenoveerde karakteristieke gebouw van de architect Sybold van Ravesteyn.

De rondleiding zal ongeveer 1,5 uur duren en, net als de lezing van oktober 2014, specifiek gericht zijn op het gebouw. Directeur Tijs van Ruiten belooft ons “een gedenkwaardige rondleiding, met een kijkje achter de schermen, wat na de opening van het museum niet meer mogelijk is”.

Kosten voor deze unieke rondleiding bedragen €9,50 per persoon (inclusief koffie/thee). In verband met een gelimiteerd aantal deelnemers én de meivakantie dient u zich vóór 24 april aan te melden via activiteiten@oud-dordrecht.nl.

Betaling vóór 24 april aan NL44 INGB 0004 1826 44 van de Vereniging Oud-Dordrecht, o.v.v. ‘de Holland 12 mei’. Alle inschrijvers krijgen een bevestiging.

Datum: Dinsdag 12 mei 2015
Locatie: Gebouw ‘De Holland’
Adres: Burgemeester de Raadtsingel 97
Start: 19.00 uur
Duur: 1,5 uur

Voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht en hun huisgenoten.

Algemene Ledenvergadering 2015

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op 21 april 2015 in de Trinitatiskapel. Op de agenda voor deze vergadering staan o.a. het jaarverslag 2014 en het financiële jaarverslag 2014. Deze stukken kunt u onderaan dit bericht downloaden. Na de pauze zal één van de auteurs van het Jaarboek 2014 een lezing verzorgen. Jaarboek en lezing hebben als onderwerp “De Munt van Holland“.

Datum: Dinsdag 21 april 2015
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Deze vergadering is alleen voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

Vergaderstukken die u kunt downloaden in PDF:
De Notulen ALV 2014 door de Secretaris
Het Jaarverslag 2014 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2014 door de Penningmeester
De Begroting 2015 door de Penningmeester

Lezing: De oorlog thuis. Dagelijks leven in Dordrecht in oorlogstijd

Wat veranderde er voor de gewone Dordtenaar in de loop van de oorlog? Historicus Drs. C. Weltevrede zal met tal van historische bronnen aangeven wat er zoal in het normale leven veranderde in de woonkamer, de keuken, de slaapkamer, de zolder, de kelder en de andere kleine ruimten, en wat er veranderde in de tuin. Maar ook de ramen en de voordeur mogen we niet vergeten, laat staan de achterdeur!

Datum: Dinsdag 26 mei 2015
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

125 Jaar Vereniging Oud-Dordrecht

In 2017 bestaat de Vereniging Oud-Dordrecht 125 jaar.

De vereniging werd in 1892 opgericht door onder anderen bankier en kunstverzamelaar mr. Simon van Gijn, kunstschilder Bas Veth en stadsarchivaris mr.dr. J.C. Overvoorde. Aanvankelijk stond het Museum Oud-Dordrecht, gevestigd in de Groothoofdspoort, centraal bij de activiteiten van de Vereniging Oud-Dordrecht. Nadat de vereniging in 1949 het museum, nu bekend als Museum Huis van Gijn, aan de Gemeente Dordrecht had overgedragen, kwam er andere doelstellingen centraal te staan: het wekken van belangstelling voor alles wat te maken heeft met de geschiedenis van Dordrecht. Hiermee probeert de vereniging steun te vinden voor het beschermen van het bijzondere stadsgezicht van Dordrecht en het behoud van de vele monumenten in de stad.

Het bestuur wil het 125-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het heeft daarom voorgesteld het Lustrum op een aangename, en tegelijkertijd culturele wijze te vieren. Mogelijkheden daarvoor zijn er te over in onze mooie stad!

Echter, om een indrukwekkend feest te organiseren hebben wij uw hulp nodig. Daarom nodigt het bestuur u uit om zitting te nemen in de te vormen lustrumcommissie, die tot taak krijgt dit onvergetelijke feest voor te bereiden.

Indien u belangstelling heeft  kunt u zich vóór 30 november 2014 aanmelden via secretaris@oud-dordrecht.nl.