­
  • Nieuwstraat, Dordtse binnenstad

Lezing: De bouwhistorische waarde van minder bekende panden in Dordrecht

Een voorgevel uit 1929, vloerbalken uit de 18e eeuw en een kelder uit de 16e eeuw – alles in één huis. Veel panden in de Dordtse binnenstad zijn veel ouder dan ze eruit zien. Onze gemeentelijke bouwhistoricus Christine Weijs vertelt over de Bouwhistorische Verwachtingenkaart van Dordrecht en de soms verrassende vondsten achter de gevel. En ze geeft een korte cursus Bouwhistorie voor Dummies – Hoe herken ik de leeftijd van mijn eigen huis?

Datum: Dinsdag 16 februari 2016
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

  • Algemene Ledenvergadering VOD

Algemene Ledenvergadering 2016

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op 19 april 2016 in de Trinitatiskapel. Op de agenda voor deze vergadering staan o.a. het jaarverslag 2015 en het financiële jaarverslag 2015. Deze stukken kunt u t.z.t. onderaan dit bericht downloaden. Na de pauze zal Emile Havers, de auteur van het Jaarboek 2015, een lezing verzorgen. Jaarboek en lezing hebben als onderwerp de Dordtse schilder Aart Schouman (1710-1792).

Datum: Dinsdag 19 april 2016
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

Deze vergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

  • Historicus_Patrick_Naaktgeboren

Lezing: ‘Hoe dichter bij Dordt hoe heerlicker het wordt’

De lezing over ruimte, geur en geluid in laatmiddeleeuws Dordrecht zal worden verzorgd door historicus Patrick Naaktgeboren uit ’s-Gravendeel. Aan de hand van origineel bronnenonderzoek in het Regionaal Archief van Dordrecht heeft hij de stedelijke leefomgeving van Dordrecht in kaart gebracht. Het stadsbestuur moest destijds een oplossing vinden voor de toenemende bevolkingsdichtheid en de problemen die dat met zich meebracht. Patrick studeerde in 2015 af aan de Universiteit van Leiden met een scriptie over dit onderwerp.

In zijn lezing bespreekt Patrick onder andere de moeite die het stadsbestuur van Dordrecht deed in om de stedelijke leefomgeving voor de bewoners gezond, leefbaar en veilig te houden. Welke regels waren er en hoe waren die vastgelegd? Hoe was het toezicht op de naleving van de regels? Hoe werd geur- en geluidsoverlast beperkt? Hoe was het onderhoud van grachten geregeld en hoe werd omgegaan met vuilnis? Hoe was het gesteld met de openbare veiligheid? Deze, en nog vele andere vragen zullen worden beantwoord tijdens de lezing.

Datum: Dinsdag 24 mei 2016
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

Lees voor meer informatie verder in De Stem van Dordt

  • Dordtenaren onder Napoleon

Dordrecht in de Patriottentijd 1780-1795

Afgelopen week ontving de Vereniging Oud-Dordrecht het verzoek van Kees Weltevrede om een oproep op onze website te plaatsen; de oproep luidt als volgt:

De werkgroep* rond Dordtenaren onder Napoleon is geëindigd met haar werkzaamheden. Een 7-tal leden heeft besloten om verder te gaan met onderzoek. Het nieuwe onderwerp wordt Dordrecht in de Patriottentijd 1780-1795. Ook nu weer gaan we ons baseren op de primaire bronnen, voornamelijk uit het RAD. Wij zoeken mensen die belangstelling hebben voor dit onderwerp, en die graag mee willen werken aan ons onderzoek.

Meer informatie over deze werkgroep kunt u vinden op Facebook.

* Deze werkgroep is géén werkgroep van de Vereniging Oud-Dordrecht.

  • Voorstraat 269, Dordrecht

Jaarboek Gevelstenen

Binnen onze vereniging heeft een drietal leden laten weten dat zij samen onderzoek gaan doen naar Dordtse gevelstenen. Het drietal heeft ons laten weten hun onderzoek af te willen ronden met een Jaarboek Gevelstenen.

De leden die onderzoek naar de gevelstenen doen, en voorbereidingen voor het Jaarboek treffen, zijn Kitty Römer-Hurkmans, Tom Hoogerwerf en Harry Wouters.

U kunt contact opnemen met deze ‘werkgroep’ via gevelstenen@oud-dordrecht.nl.

Hier kunt u alvast een aantal gevelstenen in Dordrecht bekijken: www.gevelstenen.net

  • West Indisch Huis Dordrecht

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

De nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Oud-Dordrecht zal op woensdagavond 6 januari 2016 plaatsvinden in het West-Indisch Huis. Zoals gebruikelijk zal het nieuwe jaar op muzikale wijze worden ingeluid. De muziek wordt dit keer verzorgd door de Dordtse singer-songwriter David Groeneweg, die onder de naam David & The Circumstances liedjes ten gehore brengt over existentiële vragen, licht, duisternis en het schemergebied daartussen. Hij begeleidt zijn poëtische boodschappen op akoestische gitaar en wordt daarbij ondersteund door cellist Marien Okkerse.

Datum: Woensdag 6 januari 2016
Locatie: West-Indisch Huis
Adres: Kuipershaven 21, Dordrecht
Tijd: 20.00 uur

Voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.