Houd de herder bij de Schapenkoppen

Afgelopen week ontvingen wij van de Vereniging Dordrechts Museum onderstaande informatie:

Ter gelegenheid van het 175 jarig jubileum van het Dordrechts Museum hebben de Vereniging Dordrechts Museum en de Stichting Bedrijfsvrienden van het Dordrechts Museum de handen ineengeslagen om het museum een passend cadeau aan te bieden. Dat cadeau bestaat uit maar liefst 7 grote wandschilderingen van Aert Schouman die samen een zg. ‘kamer in het rond’ vormen. De doeken hangen nu in de zaal van het museumrestaurant voor de tentoonstelling Een Koninklijk Paradijs – Aert Schouman en de verbeelding van de natuur die op 18 februari door Koningin Maxima is geopend. Na deze tentoonstelling verdwijnen de doeken weer uit het museum.

De Vereniging Dordrechts Museum en de Stichting Bedrijfsvrienden willen dit imposante werk van Aert Schouman behouden voor de stad. De schilderijen zijn in 1740 op maat gemaakt voor een kamer in het huis aan de Voorstraat 125. Om ervoor te zorgen dat de schilderijen in Dordrecht blijven, willen de vrienden en bedrijfsvrienden samen met inwoners en bedrijven in de Drechtsteden, de doeken aan het museum schenken. Ze starten om die reden vanaf 16 februari een fundraise campagne.

Campagne Houd de herder bij de schapenkoppen
Voor het cadeau inclusief de renovatie en integratie in het Dordrechts Museum is ruim €300.000,- nodig. De Vereniging en de Bedrijfsvrienden van het Dordrechts Museum roepen inwoners, bedrijven, verenigingen en iedereen die het museum een warm hart toedraagt op, vanaf 16 februari donaties te doen om dit zeer gewenste cadeau permanent thuis in Dordt te houden. De campagne duurt tot het einde van de tentoonstelling op 17 september 2017.

 

Zeven kamerschilderingen Thuis in Dordt
De zeven kamerschilderingen met voorstellingen uit ‘Il pastor Fido’ (de trouwe herder) van Aert Schouman dateren uit 1740 en zijn van oorsprong vervaardigd voor het woonhuis aan de Voorstraat 125. De afgelopen eeuwen hebben de schilderingen daarna op diverse locaties gehangen bij verschillende eigenaren. De serie is in goede staat en onderstreept het belang en de hoge kwaliteit van de 18e eeuwse decoratieve schilderkunst uit Dordrecht. Kamers in het rond waren in die tijd gebruikelijk, maar zijn inmiddels in Nederland bijzonder zeldzaam. Het werk hangt tijdelijk in de zaal van het museumrestaurant, dat publiekelijk toegankelijk is. Het is de wens om de zaal aan te passen, zodat het als kamer in het rond gepresenteerd kan blijven worden in de zaal van het museum.

Vanaf 16 februari kan iedereen bijdragen aan het cadeau door een automatische machtiging in te vullen […]

Algemene Ledenvergadering 2017

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 11 april 2017 in de Trinitatiskapel. Op de agenda voor deze vergadering staan o.a. het jaarverslag 2016 en het financiële jaarverslag 2016. Deze stukken voor de vergadering kunt u t.z.t. onderaan dit bericht downloaden. Na de pauze zal Theo Pronk, onze ‘huis-historicus’ en gast-curator van onze Jubileum Tentoonstelling in het Dordrechts Museum, een lezing verzorgen waarin hij vooruitloopt op de inhoud van het Jubileumboek.

Datum: Dinsdag 11 april 2017
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

Deze vergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

Vergaderstukken die u binnenkort kunt downloaden in PDF:
De Convocatie door de Secretaris
De Notulen ALV 2016 door de Secretaris
Het ALV Jaarverslag 2016 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2016 en Begroting 2017 door de Penningmeester

De Oud-Dordtse Stamtafel

Over geschiedenis, kunst en cultuur kun je lezen, je kunt tentoonstellingen bezoeken of oude steden afstruinen. Maar je kunt er óók over praten; liefst met gelijkgestemden. Iedere eerste donderdagavond van de maand treffen leden van de Vereniging Oud-Dordrecht elkaar vanaf half negen in, waar kan het ook anders, Café De Tijd (Voorstraat 170).

Elke maand vragen we een opvallende Dordtenaar, met interesse voor geschiedenis en cultuur, om aan te schuiven. Een stamtafel voor gezelligheid, gesprek, discussie, en een drankje. Jij komt toch ook?

Donderdag 2 februari schuift aan: laten wij u zo snel mogelijk weten


Eerder schoven o.a. aan:

Jaap Bouman
Hans Berrevoets
Kees Weltevrede
Piet Sleeking
Prof. dr. Fred van Lieburg
Luigi Barone

Plaats: Café de Tijd, Voorstraat 170
Tijd: Vanaf 20:30 uur
Elke 1ste donderdag van de maand!
Gratis toegang; drank is voor eigen rekening.

 

VOD als Hoeder van Dordtse historie

Het kan u haast niet ontgaan zijn: het bestuur en de verschillende commissies zijn al maanden druk in de weer om de activiteiten rondom ons jubileum te organiseren. Zelfs de pers heeft er inmiddels lucht van gekregen! Afgelopen week ontvingen wij het verzoek van AD de Dordtenaar om wat meer over onze vereniging te vertellen. Nou, zo'n kans laten wij natuurlijk niet lopen!

Lezing: Zeilvaart in de 19e eeuw

Lezing door Jean van Wageningen

Het accent zal tijdens deze lezing liggen op de periode 1840-1870, waarin barkschepen een belangrijke rol vervulden. In die periode lieten Jacob en Florent van Wageningen hun zeven barken over de wereldzeeën varen. Van hun rederij is geen archief bewaard gebleven, maar door minutieus onderzoek zijn de reizen van de barken toch gereconstrueerd. En dat onderzoek leverde ook verhalen over de reizen naar de Oost op. De tijdspanne waarin deze reders opereerden, beslaat amper dertig jaar en loopt van 1840 met de kiellegging van hun eerste schip, tot 1867 als hun laatste schip schipbreuk lijdt.

zeilvaart_in_de_19e_eeuw

Tijdens de lezing Zeilvaart in de 19e eeuw – rijkelijk met ‘lichtbeelden’ ondersteund – gaat de aandacht vooral uit naar de mens achter de reders, bouwers, bemanning en passagiers. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de avonturen die werden beleefd.

Eerder publiceerde de heer Van Wageningen al drie artikelen over schipbreuken van Dordtse schepen van de reders Van Wageningen in het tijdschrift Oud-Dordrecht (zie  2015 nr. 3, 2016 nrs 1 en 2).

Datum: Dinsdag 14 februari 2017
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

De nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Oud-Dordrecht zal op donderdagavond 12 januari 2017 plaatsvinden in wat inmiddels onze thuisbasis is geworden, de Trinitatiskapel.

Na de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Charlotte Ritter zal Wyke Sybesma, conservator kunstnijverheid & wooncultuur van museum Huis van Gijn, een korte lezing geven over de eetcultuur in de 19e eeuw.

Eetcultuur in de 19de eeuw

Wat aten de notabelen van Dordt? Een 15 gangen menu à la Russe, gezeten aan fraai gedekte tafels verlicht met kaarsen. Dineren was een belangrijk aspect van het sociaal verkeer. Wie nodigde je uit? Wie zat naast wie? Een korte lezing over “the do’s and don’ts” en “comme il faut” voor het geven van een diner.

Na de lezing is er gelegenheid tot het uitwisselen van nieuwjaarswensen.

Datum: Donderdag 12 januari 2017
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Alleen voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

In 2013 had RTV Rijnmond een interessant radio interview met Wyke Sybesma.
U luistert het interview hier terug: