125 Jaar Vereniging Oud-Dordrecht

In 2017 bestaat de Vereniging Oud-Dordrecht 125 jaar.

De vereniging werd in 1892 opgericht door onder anderen bankier en kunstverzamelaar mr. Simon van Gijn, kunstschilder Bas Veth en stadsarchivaris mr.dr. J.C. Overvoorde. Aanvankelijk stond het Museum Oud-Dordrecht, gevestigd in de Groothoofdspoort, centraal bij de activiteiten van de Vereniging Oud-Dordrecht. Nadat de vereniging in 1949 het museum, nu bekend als Museum Huis van Gijn, aan de Gemeente Dordrecht had overgedragen, kwam er andere doelstellingen centraal te staan: het wekken van belangstelling voor alles wat te maken heeft met de geschiedenis van Dordrecht. Hiermee probeert de vereniging steun te vinden voor het beschermen van het bijzondere stadsgezicht van Dordrecht en het behoud van de vele monumenten in de stad.

Het bestuur wil het 125-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het heeft daarom voorgesteld het Lustrum op een aangename, en tegelijkertijd culturele wijze te vieren. Mogelijkheden daarvoor zijn er te over in onze mooie stad!

Echter, om een indrukwekkend feest te organiseren hebben wij uw hulp nodig. Daarom nodigt het bestuur u uit om zitting te nemen in de te vormen lustrumcommissie, die tot taak krijgt dit onvergetelijke feest voor te bereiden.

Indien u belangstelling heeft  kunt u zich vóór 30 november 2014 aanmelden via secretaris@oud-dordrecht.nl.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2015

De nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Oud-Dordrecht zal op woensdagavond 7 januari 2015 plaatsvinden in het West-Indisch Huis. Zoals gebruikelijk zal het nieuwe jaar op muzikale wijze worden ingeluid. De muziek wordt dit keer verzorgd door het Duo Corcova, bestaande uit de Dordtse musici Laura van de Woord (viool) en Jeroen Hobbel (gitaar). Zij zullen een klassiek repertoire ten gehore brengen.

Datum: Woensdag 7 januari 2015
Locatie: West-Indisch Huis
Adres: Kuipershaven 21, Dordrecht
Tijd: 20.00 uur

Voor leden van de vereniging Oud-Dordrecht.

West Indisch Huis Dordrecht

Lezing over “De Raad van Beroerten”

Drs. Sander Wassing, historicus, zal een lezing geven over Alva’s Raad van Beroerten die gedurende de periode 1567-1572 actief was in steden en dorpen overal in de Nederlanden. Uit gegevens in de archieven blijkt dat de commissarissen van de Raad van Beroerten ook Dordrecht hebben bezocht: 31 personen uit Dordrecht zijn op de lijst der veroordeelden terecht gekomen…

Datum: Dinsdag 10 februari 2015
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Tijd: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

Algemene Ledenvergadering 2015

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op 21 april 2015 in de Trinitatiskapel. Na de pauze zal één van de auteurs van het Jaarboek 2014 een lezing verzorgen. Jaarboek en lezing hebben als onderwerp “De Munt van Holland“.

Datum: Dinsdag 21 april 2015
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Tijd: 20.00 uur

Voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.