In samenwerking met het Dordrechts Museum werd op zaterdag 26 oktober (in het kader van de landelijke ‘Maand van de Geschiedenis’) de Avond van de Geschiedenis georganiseerd. Dit jaar was het landelijke thema ZIJ/HIJ. Hoe, door de eeuwen heen, hebben de verhouding tussen man en vrouw eruit gezien? Genoeg aanleiding voor het Dordrechts Museum om in samenwerking met onze vereniging een ‘Avond van de Geschiedenis’ te organiseren in het Hofcomplex.

De insteek was bezoekers te trekken uit alle doelgroepen: jong en oud, man en vrouw. Dit lukte. Na een rustige start om 7 uur werd het langzaamaan steeds drukker. Bezoekers konden door het complex zwerven, deelnemen aan een geschiedenisquiz en leren over opgegraven schedels. In de leeszaal lagen de mooiste archiefstukken, werden films over de reuzenkaart getoond en verteld over tijdreizen in Virtual Reality. De conservator stadsgeschiedenis Marianne Eekhout nam bezoekers mee op een rondleiding door het hele gebouw.

Rondom het Hofcomplex deden dit de gidsen van onze vereniging. Van de graue susteren uit het Clarissenklooster tot de kinderen van Willem van Oranje: ze kwamen allemaal aan bod tijdens de nachtelijke rondgang door Nieuwstraat, Voorstraat en Steegoversloot. Aart, Charlotte, Gunnar, Sjoerd en Sietze, bedankt!

Tijdens de speedlezingen op de zolder door Saskia Lensink en Theo Pronk kwamen, zo bleek, veel Maria’s aan bod: Maria, moeder van Christus, Maria van Brabant en Maria van Bourgondië.

Rond elven verstomden langzaam de klanken van de historische muziekinstrumenten die door het gebouw klonken en daalde de rust neer weder, zoals dat hier al bijna 800 jaar gebeurt, iedere nacht opnieuw.


Lees verder:
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/2370/alle-thema-s-2004-2020
https://www.hethofvannederland.nl/activiteiten/avdg/