De Vereniging Oud-Dordrecht heeft als belangrijkste doel het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van Dordrecht. Zij probeert steun te vinden voor het beschermen van het bijzondere stadsgezicht van Dordrecht en het behoud van haar vele monumenten. Tevens wil zij de bestudering en beschrijving van de geschiedenis van de stad en haar bewoners bevorderen. Behalve aan de stad zelf, wordt overigens ook aandacht besteed aan onderwerpen die de rest van het eiland van Dordrecht betreffen.

Binnen de vereniging zijn verschillende werkgroepen actief. Op dit moment zijn dat leden die zich bezighouden met Engelenburgerkade / Maartensgat, Monumentaal Erfgoed, Verteld Verleden, Activiteiten en Redactie. De vereniging organiseert lezingen over de geschiedenis van de stad, evenals stadswandelingen en excursies rond een bepaald thema. Driemaal per jaar krijgen de leden het tijdschrift ‘Oud-Dordrecht’. Bovendien ontvangen zij het jaarboek.

Graag nodigen we alle leden van de Vereniging Oud-Dordrecht nu uit voor een tevredenheidsonderzoek.

We verkennen namelijk momenteel hoe onze vereniging binnen een snel veranderende maatschappij relevant kan blijven. Hoe we zichtbaar en aansprekend kunnen blijven. Daarom horen wij graag uw ideeën en wensen.

Het invullen van de enquête kost misschien heel even van uw tijd; dankzij uw reacties worden wij veel wijzer en kunnen wij ons beleid en onze activiteiten hierop afstemmen.

U kunt de vragenlijst niet meer invullen. Wij danken allen die de enquête hebben ingevuld.

Enquête starten!