Historiezucht in Dordrecht rond 1900

Aan het einde van de negentiende eeuw groeide de aandacht voor de eigen stadsgeschiedenis. Dit leidde o.a. tot de oprichting in 1892 van de historische Vereniging Oud-Dordrecht. Het is in het kader van haar 125-jarig bestaan, dat het initiatief voor dit jubileumboek is genomen.

Moeder der Hollandse Steden, Jaarboek-2017 Vereniging Oud-Dordrecht

In de bundel wordt de samenhang tussen het opkomend nationalisme en de waardering van erfgoed onderzocht aan de hand van de situatie in Dordrecht rond 1900. Het was een tijd van historische manifestaties, vaderlandsretoriek en standbeelden van nationale helden. Musea die dit verleden lieten zien – vooral de kunst uit Hollands Gouden Eeuw –  schoten in heel Nederland als paddenstoelen uit de grond.

Wie organiseerden deze cultuurmissie? Hoe werden de collecties bijeengebracht en tentoongesteld? Welk beeld van de geschiedenis werd hier gepresenteerd? In een unieke samenwerking onderzoeken specialisten uit verschillende disciplines hoe verzamelwoede en waardering voor de oude meesters en monumenten ook Dordrecht in haar grip kregen. Hierbij komen met name de oprichting van een nieuwe historisch museum, eveneens in 1892, en de nationale tentoonstelling van 1897 aan bod. Bij beide werd Hollands oudste stad gepresenteerd als wegbereider van burgerschap, vrijheidsdrang en handelsgeest: dé eigenschappen die de Nederlander zo zouden typeren.

Tijdens de jubileumavond op 27 mei werd het eerste exemplaar van dit boek uitgereikt aan niemand minder dan ‘Simon van Gijn’. Alle leden van de Vereniging Oud-Dordrecht hebben het boek inmiddels ook ontvangen of krijgen het zeer binnenkort in de brievenbus. Het boek opent met een nieuw gedicht dat Marieke van Leeuwen ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de vereniging schreef.

 Acteur 'Simon van Gijn' heeft eerste exemplaar Jubileumboek 2017 in ontvangst genomen Marieke van Leeuwen draagt gedicht '125 jaar geleden' voor aan Vereniging Oud-Dordrecht

Moeder der Hollandse steden
Subtitel: Historiezucht in Dordrecht rond 1900
ISBN/EAN: 978-90-825185/0/4
NUR: 693
Samensteller: Theo Pronk
Redactie: Kees Sigmond, Jan de Heus, Jan van Tour, Kees van der Waal
Auteurs: Marciano de Bruin, Saskia de Bodt, Niels van Driel, Marieke van Leeuwen, Sjoerd de Meer, Paul Overvoorde, Theo Pronk, Kees Sigmond, Wyke Sybesma en Christine Weijs
Uitgever: Vereniging Oud-Dordrecht
Illustraties: kleur en zwart/wit
Aantal pagina’s: 224
Verschijningsdatum: 27 mei 2017
Winkelprijs: € 15,95

Dit jaarboek van Oud-Dordrecht is te bestellen via publicaties@oud-dordrecht.nl en via de boekhandel.