Over de betekenis van de Synode van Dordrecht

Lezing in het kader van 400 jaar Synode van Dordrecht

door Prof. dr. J.S. Pollmann

Tijdens de herdenking 400 jaar Dordtse Synode wordt door de VOD, samen met Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk, een lezing georganiseerd in de Grote Kerk.

De Synode van Dordrecht werd  bijeengeroepen om een kerkelijk geschil op te lossen dat Nederlanders  tussen 1610-1618 tot op het bot verdeeld hield en het land aan de rand van een burgeroorlog had gebracht. Buren stonden tegenover elkaar, samenzweringstheorieën floreerden, en demonisering en haatzaaierij waren ook in de pers schering en inslag. Hoe had een theologisch conflict zo hoog kunnen oplopen? Wat deed de Synode om dat conflict te bezweren? En wat was de impact van de Synode op de samenleving? De lezing zal op deze vragen ingaan en zo laten zien hoe belangrijk de Synode werd voor de Geschiedenis van Nederland in de Gouden Eeuw.

Prof. dr. J.S. PollmannJudith Pollmann (1964) is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en een expert op het terrein van de Tachtigjarige Oorlog en de geschiedenis van religie en tolerantie in de Gouden Eeuw. In haar werk besteedt ze veel aandacht aan de persoonlijke ervaringen van zestiende- en zeventiende-eeuwers. Ze is honorair conservator Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum in Amsterdam en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Voorafgaand aan de lezing zullen Alisa van Dijk (viool) en Henske Bakker (dwarsfluit) voor een muzikaal programma zorgen. Zij zullen ook tijdens de pauze muziek uit de tijd van de Synode ten gehore brengen.

Datum: Dinsdag 4 september 2018
Locatie: Grote Kerk
Adres: Lange Geldersekade 2, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht, leden van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk én voor alle andere belangstellenden.