De lezing over ruimte, geur en geluid in laatmiddeleeuws Dordrecht zal worden verzorgd door historicus Patrick Naaktgeboren uit ’s-Gravendeel. Aan de hand van origineel bronnenonderzoek in het Regionaal Archief van Dordrecht heeft hij de stedelijke leefomgeving van Dordrecht in kaart gebracht. Het stadsbestuur moest destijds een oplossing vinden voor de toenemende bevolkingsdichtheid en de problemen die dat met zich meebracht. Patrick studeerde in 2015 af aan de Universiteit van Leiden met een scriptie over dit onderwerp.

In zijn lezing bespreekt Patrick onder andere de moeite die het stadsbestuur van Dordrecht deed in om de stedelijke leefomgeving voor de bewoners gezond, leefbaar en veilig te houden. Welke regels waren er en hoe waren die vastgelegd? Hoe was het toezicht op de naleving van de regels? Hoe werd geur- en geluidsoverlast beperkt? Hoe was het onderhoud van grachten geregeld en hoe werd omgegaan met vuilnis? Hoe was het gesteld met de openbare veiligheid? Deze, en nog vele andere vragen zullen worden beantwoord tijdens de lezing.

Datum: Dinsdag 24 mei 2016
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

Lees voor meer informatie verder in De Stem van Dordt