Er is veel belangstelling voor deze lezing, dus hoe eerder u komt, des te meer kans u heeft om een stoel te bemachtigen!

Een collage van vier interessante vrouwen uit de geschiedenis van de stad

Journaliste Saskia Lensink geeft een presentatie met veel beeldmateriaal over vier van de vrouwen die aan bod komen in haar boek Dochters van Dordrecht, dat zal verschijnen op 8 maart 2020 (Internationale Vrouwendag en afsluiting van het Dordtse vrouwenjaar):

  • Maria van Berckel, echtgenote van Cornelis de Witt
  • Wilhelmine Gips, een van de beste oratorium-zangeressen uit de negentiende eeuw
  • Marie Schmitz, een bijna vergeten Dordtse schrijfster
  • Nel Snouck Hurgronje, de eerste ‘heusche’ bibliothecaresse van Nederland.

Meer informatie over Saskia’s werk en over het boek waaraan zij werkt is te vinden op: saskialensink.nl en saskialensink.nl/dochters-van-dordrecht.

Nel Snouck HurgronjeDatum: Dinsdag 17 september 2019
Locatie: Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, Dordrecht
Aanvang: 20.00 uur
Ontvangst: vanaf 19.30 uur

Voor leden en belangstellenden