De Dordtse gevel (1584-1798)

Wat is een Dordtse gevel? Iedereen die een wandeling maakt door de oude binnenstad van Dordrecht zal er wel een paar tegenkomen: die typische geveltjes ‘met de dikke wenkbrauwen’. Boven de eerste verdieping komt het metselwerk met een kunstige profilering naar voren. In de bogen boven de vensters herkennen we een klaverblad met kleine lelies op de punten. Met een beetje geluk is de trapgevel nog aanwezig en zijn ook de ‘kopjes’ onder de boogeinden en in de waterlijsten bewaard gebleven. Behalve in Dordrecht zelf, komt het geveltype ook in een groot deel van de Hollandse delta en het rivierengebied voor, eveneens onder de naam ‘Dordtse gevel’.

omslag_jaarboek_2016_Oud-DordrechtOmdat het Dordtse metselaarsgilde deze gevel vanaf 1584 gebruikte als meesterproef, is dit geveltype in Dordrecht gedurende ruim twee eeuwen bijna ongewijzigd toegepast. Iedere metselaar die meester wilde worden, moest (in z’n eentje!) zo’n gevel kunnen opmetselen. Pas met de opheffing van het gilde in 1798 kwam er een einde aan deze praktijk. In de eerste helft van de 17de eeuw was de stijl van de Dordtse gevel populair bij gewone opdrachtgevers en werd deze ook toegepast in ‘vrije’ gevels, die niet als meesterproef zijn gebouwd. Veel Dordtse gevels zijn in de eeuwen daarna gesloopt; het zullen er oorspronkelijk meer dan 150 geweest zijn.

Alle aspecten van de Dordtse gevel komen in dit rijk geïllustreerde boek aan bod. Er wordt ingegaan op het ontstaan en de specifieke kenmerken van het geveltype, op het metselaarsgilde, en op verwante gevels in Dordrecht en daarbuiten. De tweede helft van het boek bevat een beschrijving van 118 gelokaliseerde Dordtse gevels, waarvan er nu nog 58 over zijn. Om het opzoeken van specifieke gevels gemakkelijk te maken, bevat het boek een kaart met de locaties van de Dordtse gevels en een index op adres.

Meesterlijk metselwerk
Subtitel: De Dordtse gevel (1584-1798)
ISBN/EAN: 978-90-825185-1-1
Auteurs: Jeroen Markusse, Loet Megens & Kees Sigmond
Uitgever: Vereniging Oud-Dordrecht
Illustraties: kleur en zwart/wit
Aantal pagina’s: 248 pagina’s met afbeeldingen
Verschijningsdatum: 24 oktober 2017
Winkelprijs: € 15,95

Dit jaarboek van Oud-Dordrecht is te bestellen via publicaties@oud-dordrecht.nl of via de (lokale) boekhandel.

Vriesestraat_132_kruiskozijn Hofstraat_10_overkraging