Gezien de ontwikkelingen rondom het corona-virus en de daarmee gepaard gaande voorgeschreven regels, acht het bestuur het nog steeds niet gepast om de Algemene Ledenvergadering (ALV) in fysieke vorm in de Trinitatiskapel door te laten gaan.

Dit betekent dat we de ALV wederom digitaal via Zoom zullen houden. Om deel te nemen aan deze digitale vergadering kunt u zich vanaf heden registreren via de volgende link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvc-CqqT0qG9HtQvzwHY_AjPEtvS3XAJq4

U dient uw naam en e-mail adres in te vullen waarna u automatisch een bevestiging krijgt toegestuurd. In deze bevestiging staat een link die u nodig heeft om op 22 april toegang te krijgen tot de vergadering.

Vragen over de jaarstukken die hieronder gepubliceerd zijn dient u, bij voorkeur schriftelijk, vóór 21 april 2021 in te dienen bij de secretaris via secretaris@oud-dordrecht.nl

U kunt op 22 april 2021 vanaf 19.30 uur via Zoom inloggen met behulp van de per e-mail ontvangen inloggegevens.


Jaarboek 2021

Het jaarboek 2021 heeft als titel We zijn vertrokken: De Jodenvervolging in Dordrecht 1940-1945 en is geschreven door de heer Kees Weltevrede, met bijdragen van de heer Gert van Engelen. In verband met Corona vindt tijdens de ALV geen uitreiking van het eerste exemplaar plaats.

In plaats daarvan is er een interview te beluisteren na afloop van een digitale ALV. Fietje Hoyer (lid van onze redactie) sprak met auteur Kees Weltevrede over het jaarboek. U kunt het hele interview nu hier beluisteren:

 

 

Het eerste exemplaar van het jaarboek zal vrijdag 23 april worden uitgereikt aan Jack Cohen, als vertegenwoordiger van de Dordtse Joodse gemeenschap, in Capelle aan de IJssel. Hierbij zijn een cameraploeg van RTV Dordrecht, een vertegenwoordiger van het VOD bestuur, en de voorzitter van de NIK in Rotterdam aanwezig.

 

 

Het bestuur hoopt u allen op deze digitale algemene ledenvergadering te mogen begroeten.

Datum: Donderdag 22 oktober 2021
Locatie: Digitaal – via Zoom
Adres: n.v.t.
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur 

De Algemene Ledenvergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.


Vergaderstukken die u kunt downloaden in PDF:

De Convocatie door de Secretaris
De Notulen ALV 2020 door de Secretaris
Het Jaarverslag 2020 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2020 & Begroting 2021 door de Penningmeester

(Klik op de onderstreepte documenten hierboven om ze te downloaden)


Op 23 april 2021 overhandigde Kees Weltevrede het jaarboek 2021: ‘We zijn vertrokken… De Jodenvervolging in Dordrecht 1940-1945’ aan de heer Jack Cohen, als vertegenwoordiger van de Joodse Gemeenschap

Op zaterdag  24 april was Kees Weltevrede te gast zijn in het lokale radioprogramma Studio De Witt. Daar was hij tussen 10:00 en 11:00 de hoofdgast en vertelde hij meer over het jaarboek. U kunt het programma nu beluisteren via deze link: https://soundcloud.com/rtvdordrecht/

Lees verder op:
Het voorbije Joodse Dordrecht door Jannis van de Plassche