Gezien de ontwikkelingen van het corona-virus en de daarmee gepaard gaande voorgeschreven regels, acht het bestuur het nog steeds niet gepast om de Algemene Ledenvergadering (ALV) in fysieke vorm in de Trinitatiskapel door te laten gaan.

Dit betekent dat we de ALV wederom digitaal via Zoom zullen houden. Om deel te nemen aan deze digitale vergadering kunt u zich tot uiterlijk maandag 19 april 2021 aanmelden bij de secretaris (secretaris@oud-dordrecht.nl). Vervolgens krijgt u een link met instructies toegestuurd.

Mocht u vragen hebben over de jaarstukken die hieronder gepubliceerd zijn, dan kunt u deze bij voorkeur schriftelijk, vóór 21 april 2021 indienen bij de secretaris via secretaris@oud-dordrecht.nl

U kunt op 22 april 2021 vanaf 19.30 uur via Zoom inloggen met behulp van de per e-mail ontvangen inloggegevens.


Jaarboek 2021

Het jaarboek 2021 heeft als titel We zijn vertrokken: De Jodenvervolging in Dordrecht 1940-1945 en is geschreven door de heer Kees Weltevrede, met bijdragen van de heer Gert van Engelen. In verband met Corona vindt tijdens de ALV geen uitreiking van het eerste exemplaar plaats.

We hebben echter wél (aansluitend op de vergadering) een digitaal interview gepland met de heer Kees Weltevrede, waarin hij vertelt over het jaarboek.

Het bestuur hoopt u allen op deze digitale algemene ledenvergadering te mogen begroeten.

Datum: Donderdag 22 oktober 2021
Locatie: Digitaal – via Zoom
Adres: n.v.t.
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur 

De Algemene Ledenvergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.


Vergaderstukken die u kunt downloaden in PDF:

De Convocatie door de Secretaris
De Notulen ALV 2020 door de Secretaris
Het Jaarverslag 2020 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2020 & Begroting 2021 door de Penningmeester

(Klik op de onderstreepte documenten hierboven om ze te downloaden)