Gezien de ontwikkelingen van het corona-virus en de daarmee gepaard gaande voorgeschreven regels, acht het bestuur het ongepast de aangekondigde Algemene Ledenvergadering (ALV) in fysieke vorm in de Trinitatiskapel door te laten gaan.

Dit betekent dat we de ALV uitsluitend digitaal via Zoom zullen houden. Het bestuur beseft dat niet iedereen de vergadering digitaal zal kunnen volgen en hoopt op uw begrip.

U kunt zich vanaf heden aanmelden voor de vergadering via onderstaande link. Na registratie krijgt u een automatische e-mail van Zoom met de inloggegevens voor de bijeenkomst.

U kunt op 13 oktober vanaf 19.30 uur via Zoom inloggen met behulp van de per e-mail ontvangen inloggegevens.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsce2urTsvH9fhlVtrXKNv6OVhPK1EDmL2

U kunt uw vragen over de jaarstukken, die hieronder nogmaals gepubliceerd zijn, schriftelijk tot en met zondag 11 oktober aanstaande 17.00 uur indienen bij de secretaris via secretaris@oud-dordrecht.nl.

De boekuitreiking en de presentatie van het jaarboek 2020 ‘Dordtse stenen kunnen nog meer vertellen’ komen helaas te vervallen.

Datum: Dinsdag 13 oktober 2020
Locatie: Digitaal – via Zoom
Adres: n.v.t.
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur 

De Algemene Ledenvergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.


Vergaderstukken die u kunt downloaden in PDF:

De (gewijzigde) Convocatie door de Secretaris
De Notulen ALV 2019 door de Secretaris
Het Jaarverslag 2019 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2019 & Begroting 2020 door de Penningmeester

(Klik op de onderstreepte documenten hierboven om ze te downloaden)