Einde van het wereldberoemde Hollandse cultuurlandschap?

Bevolkingsgroei, trek naar de stad en toenemende mobiliteit leiden tot een simpel gegeven: alleen al rondom de Drechtsteden moeten 50.000 woningen worden bijgebouwd. En daarbij hoort ook nog infrastructuur: wegen, scholen, supermarkten.

Dit overweldigende getal roept de vraag op hoe waardevol het buitengebied nog is. Voor binnensteden is historisch besef wel doorgedrongen; met monumentenlijsten en beschermde stadsgezichten. Maar zou niet ook het omringende gebied bij uitstek als historisch cultuurlandschap moeten gelden? In Holland zijn stad en land vanouds verbonden: onderdeel van hetzelfde ‘systeem’ van vaarten, rivieren, dijken en polders. Dit unieke landschap, met een geheel eigen en wereldberoemd signatuur zit diep verweven in het Nederlandse zelfbeeld. Mag de vraag worden gesteld in hoeverre behoud van dit landschap in de toekomst houdbaar is? En zal de grens tussen stad en buitengebied niet simpelweg vervagen?

Debat

Onder leiding van de vermaarde landschapsarchitect Adriaan Geuze organiseert de Vereniging Oud-Dordrecht op donderdag 7 november in de Augustijnenkerk een meet-up met lezing en discussie. Geuze is kritisch op de huidige omgang met het buitengebied: de billboards, bedrijventerreinen en economisch gebouwde buitenwijken. Wat ziet hij, gezien de uitdagingen van de nabije toekomst, als oplossing?

Luchtfoto Randweg N3 Dordrecht, © Thymen Stolk

Luchtfoto Randweg N3 Dordrecht, © Thymen Stolk

Aan de hand van plannen rondom de inrichting van de Staart of het Veerplein – waar water, stad en land elkaar raken – legt Geuze onconventionele oplossingen op tafel, en nieuwe manieren van denken. Op zoek naar een nieuwe ‘receptuur’ voor Dordrecht grijpt hij terug op traditie. In nieuwbouw geldt de oude stad als uitgangspunt: de schoonheid, menselijke maat, de steegjes, het baksteen en de alom tegenwoordige aanwezigheid van water. Volgens Geuze blijft hiermee de kern van het Hollandse landschap bewaard: de relatie tussen stad, land en water. Dordrecht verdient een heropleving, en bewoners een gevoel van geworteldheid. Historicisme? Onhaalbaar? Geen open natuur, groen of recreatiegebied?

Tijdens de meet-up is veel ruimte voor actieve discussie met het publiek. Ook respondenten uit de cultuursector, (landschaps)architectuur en politiek zijn uitgenodigd.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vereniging Oud-Dordrecht, in samenwerking met Biesboschcentrum Dordrecht.

Datum: Donderdag 7 november 2019
Locatie: Augustijnenkerk, Voorstraat 216, Dordrecht
Aanvang: 20.00 uur
Ontvangst: vanaf 19.30 uur

Gratis, voor leden én belangstellenden


Adriaan Geuze (1960) is geboren Dordtenaar en internationaal geroemd landschapsarchitect. Met zijn bureau West 8 werkt hij wereldwijd aan projecten op het gebied van stedenbouw, landschap en infrastructuur. (http://www.west8.com/projects/). Daarnaast is Geuze buitengewoon hoogleraar in Wageningen.

Zie ook, ter inspiratie:
Raad van State geeft Groen Licht voor Dordtse Kil
Architectenweb: Adriaan Geuze
KNAW: Adriaan Geuze
Landschapsarchitect Adriaan Geuze wint Klinkenberghprijs
Adriaan Geuze ontvangt de ULI Netherlands Leaderschip Award for Outstanding Urban (Re)Development
Nieuwe landkaart met cultuurlandschap

Credits Coverfoto: Ed Lonnee