De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 11 april 2017 in de Trinitatiskapel. Op de agenda voor deze vergadering staan o.a. het jaarverslag 2016 en het financiële jaarverslag 2016. Deze stukken voor de vergadering kunt u onderaan dit bericht downloaden.

Na de pauze zal Theo Pronk, onze ‘huis-historicus’ en gast-curator van onze Jubileum Tentoonstelling in het Dordrechts Museum, een lezing verzorgen waarin hij vooruitloopt op de inhoud van het Jubileumboek.

Datum: Dinsdag 11 april 2017
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Deze vergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

Vergaderstukken kunt u downloaden in PDF:
De Convocatie door de Secretaris
De Notulen ALV 2016 door de Secretaris
Het Jaarverslag 2016 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2016 en de Begroting voor 2017 door de Penningmeester

 


NB. Omdat de lezing van Theo Pronk zo interessant was, hebben we hem gevraagd zijn presentatie door te sturen zodat wij hem hier voor u kunnen plaatsen. Nu kunt u op uw gemak de teksten nog eens nalezen. Veel plezier!