De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op 19 april 2016 in de Trinitatiskapel. Op de agenda voor deze vergadering staan o.a. het jaarverslag 2015 en het financiële jaarverslag 2015. Deze stukken kunt u onderaan dit bericht downloaden. Na de pauze zal Emile Havers, de auteur van het Jaarboek 2015, een lezing verzorgen. Jaarboek en lezing hebben als onderwerp de Dordtse schilder Aert Schouman (1710-1792).

Datum: Dinsdag 19 april 2016
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

Deze vergadering is alléén voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht.

Vergaderstukken die u kunt downloaden in PDF:
De Convocatie door de Secretaris
De Notulen ALV 2015 door de Secretaris
Het ALV Jaarverslag 2015 door de Secretaris
Het Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 door de Penningmeester