Dordtse Bron 2: Van de Wieg tot het Graf

/Dordtse Bron 2: Van de Wieg tot het Graf
Dordtse Bron 2: Van de Wieg tot het Graf2016-11-24T09:25:27+00:00

Het Regionaal Archief Dordrecht en de Vereniging Oud-Dordrecht werken samen bij het uitbrengen van Dordtse Bronnen, een reeks publicaties over Dordrecht. Vertegenwoordigers van het Stadsarchief en Oud-Dordrecht voeren samen de redactie over de reeks. De Bronnen verschijnen niet op een vast tijdstip zoals het jaarboek van Oud-Dordrecht. Er zal sprake zijn van een onregelmatige verschijning, wellicht twee Bronnen in drie jaar of drie Bronnen in vijf jaar.

In december 2008 werd deel 2 uit de reeks Dordtse Bronnen gepresenteerd: Van de wieg tot het graf. Drijvende kracht achter het tot stand komen van de bronnenpublicatie is Herbert Nusteling die daarbij de steun ondervond van Emile Havers en Theo van der Weegen.

Van de Wieg tot het Graf

Statistische reeksen voor de demografie van
Dordrecht 1574 – 1811
door
H.P.H. Nusteling
E. Havers
Th. van der Weegen

redactie:
C. Esseboom
E. Havers

Deel 2 van de Dordtse Bronnen behandelt de historische demografie van Dordrecht in het tijdvak 1572 tot 1813. Gegevens over Dubbeldam, Wieldrecht en De Mijl maken echter ook deel uit van het onderzoek. Een groep vrijwilligers werkte in de jaren negentig van de vorige eeuw de DTB’s (doop-, trouw- en begraafregisters) in het Stadsarchief door. Dat leverde een grote hoeveelheid gegevens op die niet alle in het geschiedenisdeel konden worden verwerkt. Dat deed al lang geleden de behoefte ontstaan in een aparte publicatie de gegevens in een breder verband naar voren te brengen. Met het uitbrengen van Dordtse Bronnen 2 is aan die wens na tien jaar gestalte gegeven. Het boek is geen dorre opsomming van tabellen, staten en grafieken geworden, verre van dat. De lezer wordt wegwijs gemaakt in de problematiek waar de onderzoekers zich voor gesteld zagen. Het zal voor veel lezers een aangename speurtocht naar de samenhang van gegevens zijn, waarbij dr. Nusteling een uitstekende gids blijkt te zijn. Een uitgebreide bijlage met tabellen achterin het boek zal zelfs de veeleisende lezer tevreden stellen.

Om de verkoopprijs van het boek zo laag mogelijk te houden, zullen de uitgevers de oplage van de kroniek afstemmen op het aantal inschrijvingen. Dat betekent dus een beperkte beschikbaarheid van het boek. Het boek zal niet in de reguliere boekhandel te koop zijn, maar bij de receptie van het Stadsarchief aan het Stek 12, te Dordrecht.

Van de Wieg tot het Graf
Statistische reeksen voor de demografie van Dordrecht 1574 – 1811
De verkoopprijs van dit Dordtse geschiedenisboek bedraagt € 13,50.
Voor leden van Oud-Dordrecht geldt de speciale prijs van € 12,50.