Dordtse Bron 1: Dese heerlicke Stadt

/Dordtse Bron 1: Dese heerlicke Stadt
Dordtse Bron 1: Dese heerlicke Stadt2016-11-24T09:25:27+00:00

Het Regionaal Archief Dordrecht en de Vereniging Oud-Dordrecht werken samen bij het uitbrengen van Dordtse Bronnen, een reeks publicaties over Dordrecht. Vertegenwoordigers van het Stadsarchief en Oud-Dordrecht voeren samen de redactie over de reeks. De Bronnen verschijnen niet op een vast tijdstip zoals het jaarboek van Oud-Dordrecht. Er zal sprake zijn van een onregelmatige verschijning, wellicht twee Bronnen in drie jaar of drie Bronnen in vijf jaar.

Als eerste in de reeks hebben de uitgevers gekozen voor een handschrift uit archief 150 van het Stadsarchief. De keuze betreft een handschrift uit de 17e eeuw, toegeschreven aan Pieter van Godewijck, onderwijzer, later docent aan de Dordtse Latijnse school, (toneel)schrijver, dichter en historicus.

Dordtse Bronnen 1 Dese Heerlicke Stadt

Dese heerlicke Stadt

Een zeventiende-eeuwse Kroniek van Dordrecht
door
Pieter Govertsz. van Godewijck
(1593 – 1669)
Getranscribeerd en van aantekeningen voorzien door
W.M. van der Schouw
Stadsarchief Dordrecht
Vereniging Oud-Dordrecht

Het manuscript van Van Godewijck draagt als titel Beschrijvinghe van Dordrecht en is gewijd aan de historie van de stad. De lezer wordt onder begeleiding van Wim van der Schouw meegenomen vanuit de vroegste geschiedenis van Dordrecht tot ver in de 17e eeuw. Dordtenaar Van der Schouw heeft zich enkele jaren beziggehouden met het transcriberen van het manuscript en voorzag de teksten van deze kroniek onderaan de bladzijde van aantekeningen. Daarbij onderscheidt hij drie soorten: W, T en H die respectievelijk staan voor Woordverklaring (voor eventueel onbekende woorden en uitdrukkingen), Tekstverklaring (een historische achtergrond of een verwijzing naar een boek) en Handschrift (hierin worden verschrijvingen of bijzondere spellingen in de kroniek vermeld).

De regels van het manuscript zijn door Wim van der Schouw voorzien van een nummer, waarmee de voetnoten en de registers corresponderen.

Het boek omvat ongeveer 185 tot 190 pagina’s en zijn voorzien van afbeeldingen. Van der Schouw laat de kroniek voorafgaan door een inleiding waarin hij aandacht besteedt aan de historische context van het manuscript en bovendien stil staat bij ‘oude’ schrijvers over de historie van Dordrecht.

Om de verkoopprijs van het boek zo laag mogelijk te houden, zullen de uitgevers de oplage van de kroniek afstemmen op het aantal inschrijvingen. Dat betekent dus een beperkte beschikbaarheid van het boek. Het boek zal niet in de reguliere boekhandel te koop zijn, maar bij de receptie van het Stadsarchief aan het Stek te Dordrecht.

Dese heerlicke Stad
Een zeventiende-eeuwse kroniek van Dordrecht
De verkoopprijs van dit Dordtse geschiedenisboek bedraagt € 14,95.
Voor leden van Oud-Dordrecht geldt de speciale prijs van € 12,50.